Įjungti kitą veikėją
Vardas:
Slaptažodis:

Share | 
 

 Privatus sodas

View previous topic View next topic Go down 
AuthorMessage
avatar
The stories are real - the monsters are here
NAME :
Kamilė

REPUTATIONS :
626

ABOUT :
She was never crazy. She just didn't let her heart settle in a cage. She was born wild and sometimes we need people like her. For it's the horrors in her heart whitch cause the flames in ours. And she was always willing to burn for everything she has ever loved.

CLAIM :
Crystal Reed

The stories are real -
the monsters are here

2018-05-31, 14:14


Back to top Go down
View user profile
avatar
The stories are real - the monsters are here
NAME :
Kamilė

REPUTATIONS :
626

ABOUT :
She was never crazy. She just didn't let her heart settle in a cage. She was born wild and sometimes we need people like her. For it's the horrors in her heart whitch cause the flames in ours. And she was always willing to burn for everything she has ever loved.

CLAIM :
Crystal Reed

The stories are real -
the monsters are here

2018-05-31, 14:15

Jeigu bet kuris paauglys papasakotų, kas iš tiesų dėjosi už mokymo įstaigų durų, tikriausiai pakrauptų ir surengtų grynų gryniausią piketą, kad tokią tvarką pakeistų. Nors kiekviena vidurinė mokykla teigė, kad turi griežtą politiką prieš patyčias, jų dažniausiai nepastebėdavo arba jeigu pastebėdavo, apsimesdavo, kad to, kas vyksta, nemato. Mokytojai niekada nesikišdavo į tokius reikalus, kadangi jų rankos ir taip buvo užimtos bandant sutramdyti kai kuriuos asmenis, kurie atsisakė edukacinės programos. Tik vienam kitam pavykdavo susišnekėti su tokio amžiaus jaunuoliais. Nors Melisa ir buvo puiki mama ir artimiausias žmogus, kurį Alexa galėjo vadinti tikra drauge, niekada jai nepasakojo apie visus žiaurius nutikimus, kurių metu nukentėjo ir ji pati. Melisa žinojo tik tiek, kad jodvi su Monika atitolo dėl to, nes Aleksa išsikraustė, o Sam...tas vaikinas niekada jai nepatiko, todėl kai duktė pranešė, kad jie išsiskyrė, moteris lengviau atsipūtė.
- Nejaugi per tiek laiko dar nespėjai suprasti, kad taisyklės ir aš nelabai randam bendrą kalbą? - šyptelėjus Alex pajuokavo, nors iš dalies tai buvo tiesa. Kai kuriais atvejais galėjai pavadinti merginą maištininke. – Ir be to, po to...- neradusi tinkamo apibūdinimo mergina pagestikuliavo aikštes link, - negalėjau nuignoruoti to kvailo jausmo, vadinamo rūpesčiu, - šyptelėjus ši atsistojo ir kada Zack suėmė jos ranką, trumpam nustojo kvėpuoti. Kiekvieną kartą jiems susilietus mergina pajusdavo visą dramblių gaują, trypiančią jos papilvę. Ana buvo teisi, draugystės linijos pamažu nyko ir tai reikėjo kažkaip suvaldyti, kadangi Alexa abejojo ar Murray jautėsi taip pat.
Jiems išėjus iš aikštės, Cordilio paleido vaikino ranką, tuoj pat ilgėdamasi tos šilumos, tačiau netrukus kumštelėjo jam į pašonę, ką turbūt jis vargiai pajuto, - Ką tu sau galvojai? Ar tu nori įvaryti man infarktą? Nes aš dar per jauna mirti, - atsidusus Alexa žvilgtelėjo į draugą. Ji buvo akivaizdžiai dėl jo išsigandusi, juk ji savomis akimis matė, koks galėjo būti Sam. Jis žaidė nešvariai ne tik aikštėje, bet ir už jos ribų. Tamsiaplaukė baiminosi, kad šituo viskas nesibaigs.
Nepaisant to, ji nukreipė vaikiną tinkama linkme, šiek tiek už stadiono ribų, - turiu perspėti, kad tai mano slapta ramybės vieta ir jeigu kam nors išduosi jos koordinates...- stabtelėjus ji pasisuko į Zack ir susiaurino žvilgsnį, - man teks tave nužudyti, - perdėtai rimtai tarstelėjus įspėjo, tačiau tuoj pat jos lūpų kampučiai suvirpėjo iš bekylančio juoko. Jiems teko pralysti pro geležinėje tvoroje prakirptą plyšį, kad papultų į visokiausia augmenija apsuptą sodelį, kuris buvo botanikos sodo dalis, o jo centre stovėjo mini fontanas. Alexa atsisėdo ant jo krašto ir paplešknojo į vietą šalia savęs, šyptelėdama.
Back to top Go down
View user profile
avatar
The stories are real - the monsters are here
NAME :
Unicorn

REPUTATIONS :
567

AGE :
24

CLAIM :
Ross Butler

CREDIT :
thisisntover

The stories are real -
the monsters are here

2018-05-31, 19:22

Tyliai eidamas paskui merginą, Zack kelis kartus žvilgtelėjo į jų susikabinusias rankas. Buvo keista, tačiau tuo pačiu ir ganėtinai malonu. Juk pakankamai seniai taip vaikštinėjo su kokia nors moteriškosios lyties atstove susikabinęs už rankų, net jei tai nieko nereiškė. Nors Alexa buvo tiktai draugė, o ne antra pusė, jausmas vis tiek buvo ganėtinai malonus. Galbūt pernelyg malonus, kadangi jis ir anksčiau spėdavo save pagauti, kad pernelyg ilgai užsižiūri į Cordilio. Jis nedraugavo ar kaip į potencialią antrą pusę niekada nežiūrėjo į palaikymo komandos šokėjas, todėl tai sau priminęs jis nukreipė žvilgsnį nuo jų sujungtų rankų.
- Aš tave žinau per mažai, jog žinočiau tokius dalykus. Be to, tau nereikia dėl tokių dalykų rūpintis. Jei kažką šiandien pasigaus po rungtynių, tai mane, o ne tave. – kreivai vyptelėjęs Zack pajuokavo, nors žinojo, kad tai labai realus scenarijus. Iš Sam veido išraiškos buvo akivaizdu, jog šiandien vaikinas ramiai namo tikrai negrįš. Vis dėlto, kažkodėl jis to nebijojo. William nebijojo, jog jam gali sulaužyti kelis kaulus, dėl ko jis nežaistų pusę sezono. Dėl šito jis jaudinosi mažiausia, žinant tai, jog Markas juo tiesiog naudojosi.
- Dėl ko tu gautum infarktą? Pripažink tai, jog tau patiko tas vaizdas, jog Sam paplūdo krauju. Tiesiog nuoširdžiai pasakyk, jog tu norėjai, kad jis gautų dar ne tiek. Nes aš būčiau davęs jam dar ne tiek, jei ne visi žmonės. – tarstelėjęs Murray nežymiai pasitrynė krumplius, kurie vis dar jautė tą smūgį. Galbūt jis dabar kalbėjo pernelyg žiauriai, tačiau Sam to nusipelnė ne vien dėl Alexos, tačiau ir dėl to, jog pats nori su Zack susidoroti. Jis dabar bent jau davė tam pagrindą. Ir ne kažkokį išgalvotą, o normalų pagrindą. Tiesa, Sam turbūt vienas nesusirems su William, kadangi žino, kuo tai gali baigtis. Gaujos priešininkų jis nebijojo, jam tiktai buvo gaila, jog Sam vaidina esąs geresnis už kitus, tačiau kai reikia pastovėti už save, jo tiesiog nebelieka ir jis slepiasi už komandos narių nugarų.
- Jeigu jau taip sakai, tada niekam nesakysiu. Nenoriu įsigyti dar daugiau priešų, kurie norėtų mane lengvai pakesti po stadiono pievele, - sukikenęs Murray apsižvalgė bei prisėdo šalia Alexos, išlaikydamas savotišką atstumą, jog judviejų kūnai nesiliestų.
Back to top Go down
View user profile
avatar
The stories are real - the monsters are here
NAME :
Kamilė

REPUTATIONS :
626

ABOUT :
She was never crazy. She just didn't let her heart settle in a cage. She was born wild and sometimes we need people like her. For it's the horrors in her heart whitch cause the flames in ours. And she was always willing to burn for everything she has ever loved.

CLAIM :
Crystal Reed

The stories are real -
the monsters are here

2018-05-31, 19:53

Tas kiek per ilgas užsižiūrėjimas, buvo ir Alexos problema, iš kurios Ana erzinosi kiek įmanydama iki tokio lygio, kad per matematikos pamoką jos taip pradėjo juoktis, kad negalėjo nustoti, kol mokytoja jų nesudrausmino ir nepaliko po pamokų. O situacija buvo labai paprasta: kiekvieną kartą, kai Aleksos žvilgsnis nukrypdavo ties Zack, kuris sėdėjo per pora suolų prieš ją, Ana mesdavo į Cordilio popierėlį ir per penkiolika minučių tokių popierėlių pas ją buvo visa krūva, kas iš vienos pusės buvo miela, o iš kitos "stalkerish", dėl ko ir prasidėjo visas juokas.
- Wow. Tai mane tikrai guodžia, - pavarčius akis Alexa dėbtelėjo į Zack. Negi jis tikrai pametė protą toje sušiktoje futbolo aikštelėje? - Aš nenoriu, kad tau kas nors atsitiktų, Z'. Tuo labiau ne nuo to asilo, - kiek sušvelninus žvilgsnį mergina pripažino. Sam buvo jos praeities dalis, tad ji jautėsi atsakinga dėl to, kas dabar vyko, net jei tai vyko ne dėl jos. Apskritai mergina gerai nesuvokė, kas paskatino vaikiną taip tiesiogiai pulti Sam. Juk jis galėjo sėkmingai sužaisti rungtynes ir taip nušluostyti tam paršui nosį. Tai, ko gero, jį paveiktų dar labiau nei kad kumščiai, nes Sam nemėgo pralaimėti.
- Dėl ko? Oh I don't know, gal dėl to, kad Sam neturi jokios sąžinės graužaties ir jį nuolatos sekioja mažiausiai trys tokie patys vyrukai, kurie turi tokį patį nendartaliečio mąstymą? Galbūt dėl to, kad nenoriu, jog tu nuo jų nesąžiningai nukentėtum? Dar galėčiau išvardint mažiausiai tris priežastis, - atsidusus Alexa papurtė galvą, - taip, jis nusipelnė mažiausiai to ir taip, kažkuri mano dalis norėjo, kad jis kentėtų už visas merginas, su kuriomis pasielgė taip...kaip pasielgė, - nors praėjo jau beveik du mėnesiai nuo to vakarėlio, Cordilio vis dar buvo sunku vien apie tai pagalvoti, - tačiau kumščiai nepakeis praeities, jie tik patampys liūtą už ausų, - susiveržus aukštą kasą, Aleksa išsirišo raudoną kaspiną, kadangi šiandien vis tiek jai neteks šokti. - Kas apskritai atsitiko, kad privertė tave taip elgtis aikštelėje? - pasiteiravus Aleksa sutelkė dėmesį ties Murray. Tiksliau ties jo akimis. Ji neketino vaikino versti papasakoti, kas nutiko, tačiau ji vylėsi, kad jis tą norės padaryti, kadangi iki šiol jiems kalbėtis buvo labai paprasta.

Back to top Go down
View user profile
avatar
The stories are real - the monsters are here
NAME :
Unicorn

REPUTATIONS :
567

AGE :
24

CLAIM :
Ross Butler

CREDIT :
thisisntover

The stories are real -
the monsters are here

2018-05-31, 20:59

William turbūt būdavo pernelyg aklas tam, jog pastebėtų Alexos per ilgą spoksojimą. Gal tiktai vieną kartą jis atsisuko ir pamatė popierėlių krūvą šalia jos ir bekrizenančią Aną, tačiau taip nieko ir nesupratęs, vaikinas nusisuko ir toliau skaitė neįdomų skyrelį apie mitozę. Šiuo atveju Murray pastebėdavo tiktai labai akivaizdžius ženklus, tokius, kokius dažniausia siųsdavo Kate. Tokių neįmanoma nepastebėti net tokiam ne viską pamatančiam asmeniui, kaip kad Zack. Subtilaus žavėjimosi jis niekada nepastebėdavo, kaip ir pats neparodydavo, jog akivaizdžiai žavisi kokia nors mergina. Jis su ja bendraudavo gana įprastai ir tik vėliau galėjai įžvelgti tam tikras detales, kurios išskyrė jo įprastą bendravimą ir tą, kuris tikrai kažką galėdavo reikšti. Bent jau su Hannah jam viskas gavosi natūraliai. Neaišku, kaip jam gausis su kita mergina, kuri Zack patrauks.
- Man nieko ir neatsitiks. O jei ir atsitiks, tai nemanau, kad jis norėtų atsisėsti į kalėjimą už žmogžudystę. – gūžtelėjęs pečiais Murray trumpai šyptelėjo, pasiremdamas rankomis į kietą paviršių. Vienos rankos raumenys matomai įsitempė, kadangi kitą slėpė tampri medžiaga. Visada ją užsidėdavo ant dešinės rankos, kadangi tai būdavo jo metimo ranka. Nu ja ne vieną ir ne du kartus ta ranka padarė geriausius perdavimus. Zack nusitempė tą rankovę nuo dešinės rankos ir persidėjo ant kairės.
- Jeigu tos trys priežastys bus tokios pačios, kaip praėjusios dvi, vadinasi turi tiktai dvi priežastis, kodėl turėčiau neprasidėti su Sam ir jo neerzinti, tačiau jis pirmas pradėjo, todėl man asmeniškai nelabai rūpi. – tarstelėjęs vaikinas dirstelėjo į Alexą, tačiau vėliau nukreipė žvilgsnį į priekį, vos jį susiaurindamas.
- Nugirdau Marko bei kitų pokalbį. Jie mane laiko vien tam, kad galėčiau juos pravesti per atkrintamąsias ir saugo nuo Sam, nes jis sakė tam pačiam Markui, jog jeigu jis su manim nesusitvarkys, tai tada jis visa tai užbaigs. Kadangi Markas šiuo atveju bent jau krislelį žmogiškumo, jis nieko nedaro tokio, o Sam matomai tai nepatinka, todėl...todėl jau geriau pulti pirmam, negu leistis būti užpultam turbūt? – persibraukęs tamsius plaukus ranka Zack sarkastiškai vyptelėjo, padėdamas delną į tą pačią vietą, kurioje jis ir buvo.
Back to top Go down
View user profile
avatar
The stories are real - the monsters are here
NAME :
Kamilė

REPUTATIONS :
626

ABOUT :
She was never crazy. She just didn't let her heart settle in a cage. She was born wild and sometimes we need people like her. For it's the horrors in her heart whitch cause the flames in ours. And she was always willing to burn for everything she has ever loved.

CLAIM :
Crystal Reed

The stories are real -
the monsters are here

2018-05-31, 21:31

Ir dievaži kokia Alexa buvo dėkinga, kad vaikinas nepastebėjo kai kurių jos ženklų. Nors jie visuomet išeidavo natūraliai (rankos suėmimas, draugiškas stumtelėjimas, per ilgas spoksojimas ir pan.) ir ne visada pati Alexa į juos atkreipdavo dėmesį, Cordilio pastaruoju metu per dažnai pagaudavo save galvojant apie Zack. Kada, rodėsi, kad situaciją ji pradėdavo kontroliuoti, pasitaikydavo tokių momentų, kurių metu vėl reikėdavo pradėti iš naujo. Pavyzdžiui, kai po treniruotės kažkas paliko vaikinų rūbinės duris praviras, pro šalį praeidamos merginos galėjo matyti daugelio vaikinų apnuogintą viršutinę kūno dalį. Cordilio akys pačios pagavo Zack siluetą, nors praeiti pro tą patalpą truko gal tris sekundes. Tai buvo tiesiog nesąžininga.
- Net nekalbėk tokių nesąmonių, - vien tik išgirdus tą žodį "žmogžudystė", merginos kūnu perbėgo šiurpulys, - kokia nauda iš to, kad jūs susimušit? Dieve, kartais tikrai nesuprantu vaikinų mąstymo, - pasidavusi Alexa iš nevilties pagestikuliavo rankomis, taipogi delnais pasiremdama į fontaną. Tarp jųdviejų rankų pasiliko gal poros milimetrų atstumas, Cordilio galėjo justi nuo Murray sklindančią kūno šilumą. Stengdamasi pernelyg ties tuo nesusikoncentruoti, Alexa užvertė galvą viršun, kur nuo šio fontano, bet kuriuo paros metu, buvo galima matyti mėnulį. Ir dabar, saulei besileidžiant, puikiausiai matėsi išryškėti norinti pilnatis.
Išgirdusi sekančius vaikino žodžius, Alexa atsisuko į William. Tie žodžiai jos nenustebino, kadangi Markas jai nuo pat pirmos dienos tamsiaplaukei nepatiko, nors ji net iš pradžių jo neatsiminė, o kai Niujorko Marko versija susijungė su Sietlo, na, Alexa tikrai stebėjosi kaip Zack su juo buvo geri draugai, būdami tokie skirtingi. - Nemanau, kad tai teisingas sprendimas, bet...iš kur aš galiu žinoti, kai priešingas variantas man asmeniškai nesuveikė, - vos šyptelėjus mergina pora akimirkų tyrinėjo Zack veido profilį, - man labai gaila. Tikrai, - nuoširdžiai tarstelėjus Cordilio nenuleido akių nuo Murray, - bet galbūt jis supras, kad elgiasi negerai, - pabandžiusi paguosti vaikiną, kuris, matėsi, kad jautėsi išduotas draugų, pasiekė jo mažąjį rankos pirštą savuoju.
Back to top Go down
View user profile
avatar
The stories are real - the monsters are here
NAME :
Unicorn

REPUTATIONS :
567

AGE :
24

CLAIM :
Ross Butler

CREDIT :
thisisntover

The stories are real -
the monsters are here

2018-05-31, 21:57

Murray puikiai prisiminė tą dieną, kai vaikinai persirenginėjo po treniruotės ir neseniai išėję iš dušų, o merginos, visos palaikymo komandos šokėjos žingsniavo į stadioną būtent treniruotis. Jie visada eidavo į aikštę vieni po kitų, kadangi mokyklos stadionas nebuvo toks didelis ir jie visi neišsitilpdavo, todėl merginos ir vaikinai eidavo treniruotis atskirai. Zack tuomet šnekučiavosi su Kajumi ir mėtė juokelius ir vienas kitą traukė per dantį, kai Tyler, kaip visada, pamatęs Jess su šokėjos uniforma švilptelėjo, priversdamas visus vaikinus pažvelgti ton pusėn. William vis dar juokdamasis pasisuko durų link tą akimirką, kai pro jas žingsniavo Alexa. Jų žvilgsniams susidūrus, vaikinas šyptelėjo, nežymiai linktelėdamas, nors mergina atrodė mažumėlę užsisvajojus, nors atrodė, kad žiūri į jo pusę. Tiesa, Zack vėl užkalbino Kajus, todėl jis nusisukęs vėl ėmė su juo šnekučiuotis, o kai vėl atsisuko, merginos prie išėjimo jau nebuvo.
- Galbūt, jeigu kažkuris iš mūsų gaus į kaulus, Sam pagaliau susivoks ir atstos. Man nepatinka žinoti, jog kažkas man kelia grėsmę. Nenoriu žvalgytis į šonus eidamas vakare namo. – tarstelėjęs vaikinas tarsi logiškai išdėstė savo mintis, bet ir pats pagalvojo, kad kažin ar vieno karto Sam užteks, jog jis pagaliau pamirštų Murray vardą. Žinant tokius, kaip jis, nuo Zack jis neatstos tol, kol vaikinas nenuspręs pats pasitraukti iš kelio, o šiuo atveju pasakyti, jog tą vakarą padarė klaidą, jog neleido Sam padaryti to, ką jis ketino padaryti. Dėl tokio dalyko William net neketino atsiprašinėti.
- Markas turėjo labai daug progų suprasti, jog elgiasi negerai. Galbūt netgi per daug. Jei jis būtų supratęs, jog elgiasi negerai, iškart man būtų pasakęs, jog Sam nori mane suluošinti arba padaryti dar kažką, nes matomai jis bijo, jog prasitarsiu, ką jis ketino daryti per vakarėlį. Tokiem kaip jis turbūt tokios naujienos sugadintų visus planus, kad ir kokius jis turi. – gūžtelėjęs pečiais Zack dirstelėjo į merginos mažąjį pirštelį, kuris apglėbė jo, ir šyptelėjo puse lūpų.
Back to top Go down
View user profile
avatar
The stories are real - the monsters are here
NAME :
Kamilė

REPUTATIONS :
626

ABOUT :
She was never crazy. She just didn't let her heart settle in a cage. She was born wild and sometimes we need people like her. For it's the horrors in her heart whitch cause the flames in ours. And she was always willing to burn for everything she has ever loved.

CLAIM :
Crystal Reed

The stories are real -
the monsters are here

2018-05-31, 22:24

Užsisvajojus, buvo švelniai pasakyta. Aleksa tuo momentu įnirtingai pasakojo Anai apie būsimą mokyklos miuziklą, kuriame jai teks vaidinti, tačiau dėl tos veikėjos, kurios mergina norėjo, bus rengiamos atrankos, kai užsikirto viduryje sakinio užsižiopsodama į nuodėmingą Zack kūną. Tai atrodė taip elementaru, juk krepšinio/futbolo aikštelėse ar lauke vasarą vaikinai dažnai būdavo be viršutinių drabužių, tačiau Cordilio tai buvo trumpas šokas. Ji ir taip suprato, kad Murray buvo velniškai patrauklus, jo stotas ir tai kaip jis intensyviai treniravosi, tą puikiai išdavė, tačiau tas trumpas momentas, buvo dar vienas suvokimas, kad ji jam simpatizuoja. Visa laimė, kad Kate šoko beisbolo palaikymo komandoje ir tik Jess iš tos grupelės priklausė futbolo komandos šokėjoms, kitu atveju tikriausiai ta blondinė būtų iškabinusi Alexai akis ir dar pati nuėjusi prie pusnuogio Zack.
- Būtų geriausia, kad nei vienas negautumėt į kaulus ir jis šiandien čiuožtų atgal į Niujorką, - atsidusus Alexa atsakė. Ji ne tik kad nenorėjo dar kartą pamatyti Sam, bet ir nenorėjo susidurti su Monika, kurios žvilgsnis jau spėjo ją nudeginti pirmos varžybų dalies metu. - Kad jie visi išvažiuotų, - tarstelėjus Cordilio nejučiom susimąstė, kaip dabar būtų jeigu jos pradėtų kalbėtis.
Vėl paminėtas vakarėlis lyg šlapia žuvis trinktelėjo merginai per pasąmonę. Prisiminimai buvo ganėtinai švieži - Sam rankos ant jos šlaunų ir sėdmenų, jo lūpos ant jos kaklo...vien nuo to darėsi bloga ir Cordilio niekaip nežinojo kaip su tuo reikėtų susitvarkyti. Su Zack apie tai šnekėtis jai buvo nepatogu ir kiek gėda, mokyklos psichologas apskritai atkrito, jeigu mama apie tai sužinotų, kaip mat imtųsi teisminių veiksmų, kol galutinai sužlugdytų jo reputaciją, o draugai...Ana ir Joshua buvo vieninteliai, kurie žinojo kaip Alexa jautėsi, tačiau ta užuojauta matoma jų akyse buvo baisiau nei tvarkytis su tomis emocijomis vienai. - Tiesiog...prižadėk, kad būsi atsargus, gerai? - atsakiusi į Zack šypsnį tuo pačiu paprašė. Alexai reikėjo žinoti, kad Zack vėl pamatęs Sam, jo nepuls be reikalo, nepaisant to, ką jis padarė ir bandė padaryti jai.
Back to top Go down
View user profile
avatar
The stories are real - the monsters are here
NAME :
Unicorn

REPUTATIONS :
567

AGE :
24

CLAIM :
Ross Butler

CREDIT :
thisisntover

The stories are real -
the monsters are here

2018-05-31, 22:59

William turbūt nebūtų išsilaikęs futbolo komandoje tiek ilgai, jei jis nebūtų pradėjęs smarkiai treniruotis bene kiekvieną dieną. Jis jau vieną kartą turėjo pokalbį su treneriu ir kad jis nemano, jog Zack gali ilgai išsilaikyti saugo pozicijoje. Dabar tokių klausimų jam nekyla, kadangi per kelis metus vaikinas smarkiai patobulėjo, sustiprėjo bei tapo vikresnis. Jo metimas pasidarė tikslesnis, todėl treneris bei visa komanda buvo labai patenkinti, jog turi tokį žaidėją, kaip kad Murray.
Kad Kate ne vieną ir ne du kartus matė vaikiną pusnuogį, buvo faktas. Ji dažniausia su keliomis kitomis futbolo komandos palaikymo šokėjomis ateidavo į vaikinų treniruotes, atsisėsdavo ant suolelio bei juos stebėdavo. Dažniausia su savimi jos atsitempdavo Jess, kad būtų tikras pagrindas joms čia sėdėti, nors Jess ne visada norėdavo, kad Tyler visas prakaituotas imtų prie jos lįsti ir bučiuotis. Ji imdavo cypti ir niurzgėti, o vaikinas imdavo dar labiau ją niurkyti savo glėbyje.
- Aš galiu tau prižadėti, tačiau negaliu prižadėti, jog tai bus įvykdoma. Jei jis prie manęs prisikabins, neatsakau už tai, jog vėl „nepaglostysiu“ jam veido, - sukikenęs Murray kilstelėjo galvą į viršų ir žibančiomis ir vaikišku džiugesiu kupinomis akimis stebėjo mėnulį. Tai jam taip skausmingai priminė vasaras sodyboje su tėvu. Kai Zack ir Teresa buvo maži, jie visada keliaudavo į tėvo paveldėtą sodybą kažkur miškuose ir ten praleisdavo bene pusę vasaros. Naktimis jie su seserimi susėsdavo ant medinio suolo, pasiimdavo obuolių sulčių (kai paaugo, tėvas leisdavo jiems atsidaryti du sidro buteliukus) bei stebėdavo žvaigždes, kurios miško viduryje būdavo kur kas ryškesnės, negu mieste. Žinoma, būdavo nelabai jauku sėdėti vidury miško,visiškoje tamsoje ant suolelio bei stebėti dangų, tačiau abu vaikai visada žinojo, jog bet kokiu atveju tėvas yra namuose, kadangi jis nemiegodavo iki pirmos ar antros nakties, todėl bet koks baisumas ir jie galėdavo abudu lėkti pas tėtį, o šis visada rasdavo kaip juos nuraminti. Dabar Zack retai ten užsuka. Paskutiniu metu tą sodybą prižiūri močiutė iš motinos pusės. Ji visada norėdavo gyventi užmiestyje, todėl jos svajonė išsipildė. Vasaromis ji gyvendavo sodyboje, o žiemomis išvažiuodavo į mieste nuomojamą butą. Šaltuoju metų sezonu William su motina atvažiuodavo bei sutvarkydavo ten aplinką bei vidų. Kartais ten vaikinas važiuodavo pasilinksminti su draugais, tačiau tik keli žinojo apie Zack sodybą. Net tas pats Markas nenutuokė, jog jo draugas turi sodybą.
Back to top Go down
View user profile
avatar
The stories are real - the monsters are here
NAME :
Kamilė

REPUTATIONS :
626

ABOUT :
She was never crazy. She just didn't let her heart settle in a cage. She was born wild and sometimes we need people like her. For it's the horrors in her heart whitch cause the flames in ours. And she was always willing to burn for everything she has ever loved.

CLAIM :
Crystal Reed

The stories are real -
the monsters are here

2018-05-31, 23:22

Alexa šyptelėjus linktelėjo, - Pakankamai geras atsakymas, - kad per daug ilgai neužsižiūrėtų į Murray, mergina vėl nukreipė dėmesį į vis ryškėjančias žvaigždes, nors jų pirštai vis dar buvo sujungti. Tas jausmas buvo keistai komfortabilus. Nepaisant to, Aleksai pasidarė šiek tiek ramiau, kadangi ji galėjo lengviau atsipūsti nuo fakto, kad pats pirmasis Murray jos buvusiojo niekšto nepuls. Menka paguoda, tačiau paguoda. Tereikėjo tikėtis, kad Sam neims kerštauti už stadiono ribų.
Sode galėjai girdėti varžybų emocijas ir iš to, kad jos buvo tylios, buvo galima nuspėti kuri komanda pirmavo. Pirmos varžybos buvo labiau svarbios komandos moralei nei kad turnyro eigai, todėl Cordilio per daug nepergyveno, tačiau suprato, kad Zack jaus papildomą spaudimą iš trenerio. Na, šiuo atveju ji galėjo pasiūlyti tik savo besąlygišką palaikymą pačiame stadione ir už jo ribų.
Tarp jaunuolių nusistovėjusi tyla, vėlgi, nebuvo nepatogi. Greičiau jau raminanti. Jiedu abu skendėjo savose mintyse, stebėdami dangų lyg didžiausią pasaulio stebuklą. Nors Aleksą visata ir mokslas apie ją-astronomija- visuomet žavėjo. Mergina savotiškai nusiramino, tiksliau jos galvoje apskritai neliko kažkokių minčių, ji tiesiog mėgavosi momentu, jausdama papildomą šilumą nuo Zack rankos. Deja, bet tą ramumą staiga pertraukė užėjęs sargas:
- Ei judu! Čia draudžiama būti! Tai privati valda! - sušukęs botanikos sodo sargas, pasišviesdamas žibintuvėliu sparčiai judėjo Murray ir Cordilio link.
- Tikriausiai dabar nebūtų pats tinkamiausias momentas paminėti, kad mes čia esame nelegaliai? - besijuokdama Aleksa vienu metu su vaikinu pašokus nuo fontano pasileido bėgti link tos pusės, iš kurios atėjo. Adrenalinas, susimaišęs su jauduliu, privertė tamsiaplaukę šypsotis nuo ausies iki ausies. Ji jautėsi laisva. Lyg skristų, o ne bėgtų nuo pagyvenusio vyriškio su žibintuvėliu. Ji galėjo prisiekti, kad girdėjo vyruką besikeikiant, kad šių dienų karta buvo tikri velniai. Kadangi jų abiejų daiktai buvo rūbinėse, o didžioji dauguma jau buvo prasiskirsčiusi, jiedu koridoriuje atsisveikino iki rytojaus ir patraukė savais keliais.
Back to top Go down
View user profile
Sponsored content


Back to top Go down
 
Privatus sodas
View previous topic View next topic Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
 :: Botanikos sodas-
Jump to: