Įjungti kitą veikėją
Vardas:
Slaptažodis:

Share | 
 

 Vienvietė palata Nr. 10

View previous topic View next topic Go down 
AuthorMessage
He's an asshole, but he's my asshole
avatar
He's an asshole, but he's my asshole
NAME :
Kamilė

REPUTATIONS :
431

CLAIM :
M. Robbie

CREDIT :
Starboy


2017-11-10, 13:41
Your love was handmade for somebody like me. I call it magic when I'm with you.
Back to top Go down
View user profile
He's an asshole, but he's my asshole
avatar
He's an asshole, but he's my asshole
NAME :
Kamilė

REPUTATIONS :
431

CLAIM :
M. Robbie

CREDIT :
Starboy


2017-11-10, 14:58

Pasakyti, kad ši savaitė moteriai buvo pragariška, būtų tiesiog pasityčiojimas. Trečiadienio vakarą, kada ji su savo geriausia drauge susiruošė skristi į Italiją konferencijai ir mini atostogoms, abi moterys buvo užpultos vampyrų klano.Alex ne tai, kad be proto išsigando, bet ir buvo sužeista. Ne daug, bet randas ant jos peties liks visam laikui. Ir negana to, moteris kažkokiu magišku būdu sugebėjo nublokšti ir nužudyti vampyrą. Nepakrutindama nei vieno piršto. Geras, ar ne? Tik Reed taip šiuo momentu negalvojo. Ji žinojo, kad turėjo galių, tačiau visada galvojo, kad jos apsiribojo labai gera atmintimi ir, kaip Alex mėgo juokauti, kompiuterio smegenim. O šitas gebėjimas galėti atimti gyvybę mistinei būtybei, buvo naujas. Ir gąsdinantis. Praėjo jau trys dienos, o Reed vis dar jautėsi nemaloniai šokiruota ir išigandusi. Būtent dėl to ji daug dirbo, save vargindama iki tokio lygio, kad netektų galvoti apie tą vakarą.
Persirengus į savus drabužius, Alex sugrįžo patikrinti kaip laikėsi jos pacientė, kuriai buvo persodinta širdis. Reikėjo įsitikinti, kad organizmas donoro suteikto organo neatmes ir komplikacijų nesukels. Pacientui pareiškus, kad nori gultis įvpalatą, kurioje yra daugiau tos pačios kondicijos asmenų, Alex paliepė seselėms jį pervežti, o pati surašė reikiamus nurodymus į paciento failą. Kuomet  Reed ruošėsi eiti lauk, netoliese pasigirdo grasinantis balso tonas:
- Visi ant grindų! Niekas nenukentės, jei darysite taip, kaip sakau! - pareiškęs vyras paleido kelias kulkas į lubas. Pasigirdo riksmai, kada pacientai ir seselės pradėjo bėgti, kilo tikrų tikriausias chaosas. Alex prirėmė nugarą prie sienos giliai kvėpuodama. [I]Nepanikuok, nepanikuok[/]- kartojo sau. Ar antras kartas per savaitę jau buvo ženklas, kad ją kažkas iš aukščiau baudžia?
- Kas vadovauja šiam skyriui?! - šaukdamas vyriškis peržvelgė visus išsigandusius veidus. Tada paliepė savo partneriams užrakinti duris ir saugoti tas, kurių nėjo rakinti. - Jei atsakingas asmuo tuoj pat nepasirodys, pradėsim žudyti po vieną žmogų. Mums reikalinga pagalba! Dabar! - pagriebęs jauną merginą už parankės sušuko. Alex stipriai užmerkė akis ir giliai įkvėpė, ji negalėjo leisti kažkam mirti dėl savo išgąsčio.
- Aš...aš atsakinga už šį skyrių, - stengdamasi neparodyt, kad jai baisu, Alex pasirodė prieš ginkluotą vyrą.Your love was handmade for somebody like me. I call it magic when I'm with you.
Back to top Go down
View user profile
Life is a bitch, then you marry one
avatar
Life is a bitch, then you marry one
NAME :
Unicorn

REPUTATIONS :
383

AGE :
23

CLAIM :
Jason Momoa

CREDIT :
thisisntover


2017-11-10, 23:00

Dominic savaitinė kelionė po Japoniją praėjo ganėtinai sklandžiai. Vyras aplankė mylimosios kapą po daugiau nei kelerių metų. Tuo metu turbūt negalėjo ir nesugebėjo žiūrėti į akmens luitą, ant kurio išraišytas jos vardas. Taip pat aplankė savo seną pažįstamą ir kaip visada pradžiugino jo jau paaugles dukras. Jos jau buvo primiršusios, kas tas dėdė Dominic, tačiau po kelių valandų jau čiauškėjo viena per kitą, o jų žibančios akys rodė, kad Freudenberger galimai tapo jų „main crush“ kokiems dviem mėnesiams. Kaip ir įprastai vyrai išėjo į terasą atsigerti alaus, tačiau Dominic net nespėjęs užduoti draugui klausimo, gavo į jį tiesų atsakymą. Pagal jį, Freudenberger pats turėjo jausti, ko šiuo metu nori ir turėjo elgtis taip, kaip šiuo metu norėjo. Todėl jis sugalvojo, jog grįžęs į Sietlą būtinai pakvies Alex į pasimatymą. Tai jam buvo tikrai ganėtinai didelis žingsnis, tačiau jis manė, jog taip bus teisingiausia ir geriausia, kadangi norėjo jų santykiuose nustatyti tam tikrus aiškumus, jog moteriai nereiktų svarstyti, kas juos sieja. Nes moterys visada iškelia tokius klausimus.
Grįžęs namo pirmiausia jį pasitiko laimingas it niekad Kebabas, šokinėjantis ir laižantis vyro rankas bei ligoninės vadovo skambutis. Pasisveikinęs jis paprašė, jog Dominic užeitų pas jį į kabinetą, kai atvyks į ligoninę. Taigi, žingsniuodamas kolidoriumi, vyras net nesitikėjo išgirsti šūvio kitame korpuso gale ir spiegiančių žmonių. Pasisukęs tos pusės link Freudenberger staigiai dingo už savo kabineto durų, atsidarė stalčių bei išsitraukė savo atsargai laikytą ginklą. Taip, jis ginklų buvo prisikaišiojęs visur. Turėjo tik vieną apkabą, todėl nusikeikęs galvoje Dominic pagalvojo, jog visi turės gražiai pasidalinti po vieną kulką. Žingsniuodamas link užpulto korpuso, spėjo be garso nusukti sprandą trims vyrams. Deja, ketvirtasis pradėjo šaudyti, kas galėjo sukelti Freudenberger problemų, kadangi norėjo priartinti arčiau nepastebėtas, todėl labai greitai iššovė kontrolinį šūvį, palikdamas ketvirtojo vyro kaktoje skylę. Jie visi jam buvo puikiai matyti ir Dominic sugriežė dantimis. Net iki čia jį sugeba atsekti. Slinkdamas kolidoriaus siena jis priėjo tas duris, kurios buvo užrakintos. Kadangi durų viduryje buvo įdėtas lango tipo stiklas, vyras atsargiai žvilgtelėjo į situaciją už durų. Jų buvo tikrai daugiau, tačiau dar ne suo vyrui tekdavo susidurti, todėl nuslinkęs už sienos ir pasislėpęs tarpe Freudenberger dar suskaičiavo kulkas bei mintyse susigalvojo veiksmų planą. Kadangi balsai girdėjosi pakankamai aiškiai, vyras tik vėliau nugirdo Alex balsą ir vos garsiai nenusikeikė. Kodėl ji turėjo dirbti būtent šiandien ir būtent dabar?
Back to top Go down
View user profile
He's an asshole, but he's my asshole
avatar
He's an asshole, but he's my asshole
NAME :
Kamilė

REPUTATIONS :
431

CLAIM :
M. Robbie

CREDIT :
Starboy


2017-11-10, 23:55

Vyras, kuris dėstė savo monologą nužvelgė Alex su pakeltais antakiais. Matėsi, kad žudikas nepatikėjo nei vienu jos žodžiu, - Tokia jauna ir vadovauji? Ar aš tau panašus į kvailį?, - užrėkęs it skerdžiama kiaulė grubiai nustūmė jauną merginą, kurią laikė, tolyn ir nutaikė pistoletą į Alex, - Neapsimetinėk ir nebandyk vaidinti didvyrės, - suurzgęs stipriau suspaudė ginklą rankoje, - arba atveskit man atsakingą asmenį arba šita blondinė mirs, - nutaikęs ginklą nervingai žiūrėjo į Reed. Jo kolega, kuris kraujavo ant grindų sudejavo iš skausmo.
Kada į Alex buvo nutaikytas ginklas, moteris trumpam nustojo kvėpuoti. Tai buvo pirma tokia situacija jos gyvenime. Reed žinojo apie paranormalų pasaulį, akistata sudūrė su vampyru, tačiau ginklo nutaikymas buvo visiškai kitas jausmas. Akimis bėgiodama per kolegas, mėlynakė ieškojo sprendimo, - Jeigu ilgiau delsi, jis nukraujuos, - net nepajuto kaip žodžiai paliko jos lūpas. Tonas buvo ganėtinai ramus, kas pačią Alex akimirkai nustebino, - aš vadovauju šiam skyriui, - labai lėtai moteris ranka pasiekė savo laminuotą kortelę, ant kurios buvo parašytos pareigos. Ačiū dievui, kad nesugalvojo jos palikti persirengimo kambaryje.
Suirzęs vyras dirstelėjo į kortelę ir linktelėjo, - Mano broliui reikalinga operacija. Jį pašovė kažkur prie širdies. Kulka pasiliko viduj, - susakęs informaciją nenuleido ginklo nuo Alex krypties, - tu jį išoperuosi, ir jeigu jis mirs- tu būsi sekanti. Aišku? - persikreipęs pareiškė, o kada Reed linktelėjo, šis su racija pabandė susisiekti su savo pakalikais. Tik nepavyko, nes jie buvo negyvi. Žudikas pasiuntė kelis vyrukus Dominic link, todėl teko atrakinti skyriaus duris.
- Negaliu operuoti čia, jam reikia sterilios aplinkos ir įrankių, - Alex pritūpusi prie sužeisto vyro ištyrė situaciją. Buvo beveik garantuota, kad vos tik prapjaus vyro krūtinę, jis nukraujuos iki mirties. Bet negalėjo to pasakyti garsiai. - Ir man reikia pagalbos, - atsistojus kiek drąsiau žvelgė į vyrą, kuris akimirkai nuleido ginklą žemyn.
- Operuosi toje palatoje, kaip nori taip sukis, bet iš šio sparno neišeisi, - išspjovęs žodžius vėl nutaikė ginklą į moterį, kuri dabar akimis ieškojo ką pasitelkti į pagalbą, kad nepablogintų tokios trapios ir nestabilios situacijos. - Gali pasiimti vieną asmenį su savim. Judinkis, - įrėmęs ginklą į Reed nugarą šią stumtelėjo, o savo vyrams liepė įnešti brolį į privačios palatos lovą.Your love was handmade for somebody like me. I call it magic when I'm with you.
Back to top Go down
View user profile
Life is a bitch, then you marry one
avatar
Life is a bitch, then you marry one
NAME :
Unicorn

REPUTATIONS :
383

AGE :
23

CLAIM :
Jason Momoa

CREDIT :
thisisntover


2017-11-11, 00:22

Klausydamasis kiekvieno žodžio bei tupėdamas už sienos, netoli vienos palatos durų, Dominic papurtė galvą. Dievaži, žinojo, kad Ernesto vyrai protu nepasižymi, tačiau, kad šitaip nepasižymėtų tikrai negalvojo. Kodėl jis pradėjo abejoti Reed kompetencija? Tai atrodė daugiau ar mažiau juokinga. Turbūt tas vyrukas gyveno sovietiniu laikotarpiu, kai visas aukštas pareigas valstybinėse įstaigose užimdavo pensininkai, todėl pamatęs jauną moterį, nustebo. Tikėjosi gal, kad reikės nukepti kokį sukriošusį senuką, kuris vos nulaiko skalpelį. Tokio net nebūtų gaila, o dabar turbūt bus šiek tiek gaila, nes Alex vienaip ar kitaip traukė vyrų akį ir tikrai visi sutiktų su ja praleisti naktį, jei tik ji tam neprieštarautų.
Išgirdęs bruzdesį netoliese Freudenberger tyliai užsitaisė pistoletą ir vos tiktai vyrai praėjo pro jį, vyras išdygo durims dar net normaliai neužsidarius bei iššovė, pakirsdamas dar du priešininkus. Gerai, jog spėjo pasitraukti, kadangi kiti vyrai, dar likę tame skyriuje atkreipė dėmesį į iššovimo garsą bei pamatę Dominic figūrą iškart pradėjo be paliovos šaudyti per duris, palikdami jas rėčio pavidalo.
- Adamai, Domas čia. – sušnypštęs vienas vyras neramiai žvilgtelėjo į vadovaujantį asmenį, kuris pakėlė kraujuojantį bei aimanuojantį brolį bei nuvilko jį iki palatos. Visi likę vyrai atrodė dar labiau įsitempę, negu prieš tai, nes jie maždaug žinojo, kas gali jų laukti ir kas galbūt jų laukė. Freudenberger turėjo tarp šitų žmonių reputaciją. Todėl nieko nuostabaus, jog dalis vyrų atrodė sunerimę, o kai kurie netgi persigandę.
Kol už durų vyko bruzdesys ir kraujuojančio vaikino pernešimas į palatą, Dominic trumpai žvilgtelėjo į kulkų suvarpytas duris. Praktiškai matė, į kurią palatą nešamas vaikinas ir kuri palata šiuo atveju bus jo tikslas. Nežymiai atsidusęs vyras užsimerkė, įsitempęs klausėsi ar link jo daugiau niekas neartėja. Jo veidas nerodė jokių emocijų, o kai šis atsimerkė, žvilgsnis buvo šaltas it ledas. Žinojo, kad po tokio savo „pasirodymo“ jam garantuotai reikės dingti iš ligoninės, nes pusė jo bendradarbių jį tikrai norės įskųsti policijai.
Back to top Go down
View user profile
He's an asshole, but he's my asshole
avatar
He's an asshole, but he's my asshole
NAME :
Kamilė

REPUTATIONS :
431

CLAIM :
M. Robbie

CREDIT :
Starboy


2017-11-11, 00:59

Alex išgirdus Domo vardą, nukreipė žvilgsnį į prieš tai užrakintas skyriaus duris, tačiau nepastebėjo nei vienos gyvos dvasios apart galvažudžių. Kažkoks balsas viduje kirbėjo, kad tie vyrukai kalbėjo apie jos Dominic, tačiau moteris nuvijo tokias mintis šalin, nes jos Domas buvo chirurgas...tiesa? Kada vėl pajuto metalinį vamzdį sau prie pakaušio, Alex išleido sukauptą orą ir pamojo Rimui-seselei vyrui, kuris turėjo bent kažkiek patirties chirurgijoje, kad jai padėtų. Jis atrodė ramiausiai nusiteikęs ir turėjo tokį patį šaltą protą kaip ir  Reed, kada kalba ėjo apie darbą.
Palatoje be kraujuojančio paciento buvo keturi žmonės: Alex, Rimas, Adamas ir jo dešinioji ranka Frenkas. Kadangi Alex iki tam tikro laipsnio negalėjo sukti sužeistos rankos, o Rimas tai žinojo, nes dalyvavo keliose jos operacijose, ji vyrą leido prie replių, nes šiam teks traukti lauk kulką ir jos išsiskaidžiusias daleles, kol moteris kažkokiu stebuklingu būdu bandys sustabdyti kraujavimą. Reed net nejungė aparato, paruošė tik pačius būtiniausius operacinės įrankius ir užsidėjo gumines pirštines bei kaukę ant veido. Paėmus skalpelį į rankas, Alex žvilgtelėjo į Rimą, kuris linktelėjo jai suprasdamas, kad per ateinančias dešimt minučių jų gyvenimas galutinai pasibaigs, kadangi Adamo brolis tikrai neišgyvens.
Padarius pjūvį Alex paskubomis įdėjo plonas šlangutes, kurias dažniausiai jungė į lašelines, į prapjautą skylę ir rankomis kiek įmanoma praskėtė odą, kad Rimui būtų lengviau išimti kulką. Visa laimė, kad iš skausmo galvažudys prarado sąmonę, todėl nebuvo jokio judesio. Aišku, tai privertė nervintis Ernestą, kuris vaikščiojo pirmyn atgal su užtaisytu pistoletu. Alex tikrai nebuvo pasiruošus mirti vos tik pradėjo gyventi iš naujo ir sužinojo "įdomių" faktų apie save.Your love was handmade for somebody like me. I call it magic when I'm with you.


Last edited by Alex Reed on 2017-11-11, 12:09; edited 2 times in total
Back to top Go down
View user profile
Life is a bitch, then you marry one
avatar
Life is a bitch, then you marry one
NAME :
Unicorn

REPUTATIONS :
383

AGE :
23

CLAIM :
Jason Momoa

CREDIT :
thisisntover


2017-11-11, 11:57

Nežymiai priartėjęs netoli esančios palatos, kur buvo atlikinėjama operacija, Dominic susižvalgė su keliais gydytojais bei seselėmis. Šie, nieko nesuprasdami žiūrėjo tai į vyrą, tai į jo rankose laikomą ginklą. Pridėjęs prie lūpų pirštą jis tarsi leido suprasti, jog jie neišleistų nė garso. Kadangi palatos durys buvo uždarytos, Freudenberger reikėjo, kad patys priešininkai jas atidarytų ir jis galėtų patekti į patalpą. Kuo tyliai praėjęs uždarytas duris, vyras atrėmė nugarą į sieną ir prisėdo ant grindų netoli palatos durų. Nekreipdamas dėmesio į persigandusius ir į jį nukreiptus žvilgsnius, Freudenberger pasitikrino apkabą. Kulkų turėtų užtekti, jei Adamas nesugalvos priešintis, nors žinant tą nevykėlį, jis visada nori priešintis. Anksčiau Dominic su juo netgi dirbo ties viena užduotimi. Kiek teko su juo susipažinti, jis tikrai nebuvo pats maloniausias tipas. Turbūt dėl to, kad dirbo ne pačiam maloniausiam tipui – Ernestui. Ir aplamai, kartais Adamas darydavo siaubingai nelogiškus sprendimus, pavyzdžiui, pasiėmė savo jaunesnįjį brolį į tam tikras užduotis. Jis buvo pernelyg kvailas ir naivus, dar nemokėjo visų tų dalykų, kuriuos mokėjo tiek Dominic, tiek Adamas. Dabar Freudenberger matė, kokių pasekmių tai davė.
- Adamai, jis vienaip ar kitaip neišgyvens. Pats tai žinai. Geriau išeik gražiuoju, nenorėk pamatyti pikto Dominic. Žinai juk koks būna piktas Dominic. – burbtelėjęs vyras užsitaisė pistoletą ir parodė vienai seselei, jog nubėgtų paskambinti policijai. Ilgai tikrai čia nesiruošė terliotis.
- Užmušk jį, dėl Dievo, nes kitaip iš tavęs padarysiu šlapią vietą, - nušnypštęs Adamas žvilgtelėjo į savo parankinį, kuris stovėjo netoli durų. Vyras nežymiai linktelėjo ir priėjęs prie durų jas atidarė, o to Freudenberger tiktai ir reikėjo, kadangi priešininką pasitiko kulka iš apačios, kuris perskrodė vyrui smakrą ir užstrigo kažkur viduryje galvos. Net nespėdamas sugargaliuoti priešininkas krito ant grindų, nespėjęs deramai nieko padaryti.
- Aš tikrai nenoriu tavęs žudyti, tačiau didelė tikimybė, kad taip nutiks. Adamai, paskutinis šansas. Pamesk savo ginklą durų pusėn. – veik maloniai tarstelėjęs Dominic nežymiai kyštelėjo galvą link palatos, jog būtų galima susidaryti vaizdą, ties kuria puse stovi Adamas, tačiau vos spėjo patraukti galvą, kai link jo pasipylė kulkų kruša.
- Kodėl tu nemiršti? – suriaumojęs Adamas trinktelėjo ant grindų tuščią pistoletą ir išsitraukė kitą, kurio apkaba buvo pilna bei perėjo tos pusės link, kur stovėjo Alex bei galimai pasinaudojo ja kaip „human shield“, jei Dominic sugalvotų į jį taikytis.
Back to top Go down
View user profile
He's an asshole, but he's my asshole
avatar
He's an asshole, but he's my asshole
NAME :
Kamilė

REPUTATIONS :
431

CLAIM :
M. Robbie

CREDIT :
Starboy


2017-11-11, 13:45

Nors ir buvo šviesių plaukų savininkė, Alex nebuvo blondinė. If you know what I mean. Todėl buvo dėkinga savo "super smegenimis", kad sugalvojo nejungti širdies ritmo aparato, nes šis būtų rodęs ilgą lygią liniją, kuri išduotų, kad pacientas negyvas. Adamo brolis mirė vos Alex spėjo jį prapjauti, tačiau nei ji pati, nei Rimas neketino to pranešti garsiai. Jie žinojo, ne, greičiau jau tikėjosi, kad kažkas iš likusių kolegų sugebės iškviesti policiją ir jų operacijos laiko pakaks, kad jie atvyktų į nusikaltimo vietą. Reed dirstelėjo į Adamą, kuris tik tvirčiau suspaudė žandikaulius liepdamas jai negalvoti apie jokį pabėgimą, o susikoncentruoti ties jo broliu, nes kitaip tiek ji, tiek Rimas buvo as good as dead.
Išgirdus iki kaulų čiulpų pažįstamą balsą, Alex vos nepametė šlangučių, kuriomis tekėjo Adamo brolio kraujas. Galvažudžiai prieš tai kalbėjo apie tą patį Dominic Freudenberger. Apie vyrą, kuriam jautė nepaaiškinamus jausmus...O dabar paaiškėjo, kad jis...žudikas? Reed žinojo, kad Domas savaitei dingo ne poilsinėms atostogoms, bet net neįtarė, kad vyras galėjo būti įsivėlęs su tokiais vyrukais kaip Adamas. Žinoma, moteris negalėjo kaltinti Freudenberger, kad nieko apie jį nieko nežinojo apart fakto, kad jis buvo chirurgas, gyveno lofte ir turėjo šunį. Ir jautė tokią pačią trauką kaip ir ji. Alex pati nepaminėjo fakto, kad ji ne visai žmogus ir nebūtų sakiusi, kas nutiko oro uoste. Nepaisant pavardintų priežasčių, moteris vis tiek buvo nustebinta ir apskritai, išsigandusi ne tik dėl savęs, bet ir dėl savo kolegų. Domas, žudikas ar ne, irgi nebuvo išimtis.
- Kadangi mano brolis seniausiai miręs, o tu drįsai apie tai nutylėti būsi nubausta, - pasakęs Adamas paleido kulką Rimui į kaktą. Alex iš išgąsčio užsidengė burną, o ašaros pačios nutekėjo jos perbalusiais skruostais. Kada išgirdo šūvių laviną į durų pusę, moteris net nekrūptelėjo, nes jau spėjo priprasti prie to garso ir vis dar negalėjo nustoti žiūrėti į nužudytą Rimą. - Reed, - prisiminęs jos pavardę Adamas griebė moterį, ranka užspausdamas jos petį ir kaklą, dėl ko Alex sušnypštė iš skausmo. - Awww, dabar žinau iš kur žinau tavo pavardę. Tu gi nauja Domo auka, - laikydamas ją priešais savo kūną kaip skydą, Adamas kreivai išsišiepė, - ar žinai, kad paskutinė jo mergina, kuri buvo profesionaliai treniruota žudikė ir žuvo Japonijoje? - šiurpiai nusikvatodamas Adamas lūpom perbraukė per Reed kaklą, - gali net nesitikėti, kad tas nevykėlis tave apsaugos, - Alex stengdamasi atitrūkti nuo išprotėjusio galvažudžio pasimuistė tik dar labiau pablogindama situaciją, - o šita kovinga, man patinka, - vėl nusikvatojęs Adamas prirėmė pistoletą prie Alex smilkinio, stipriau suspausdamas jos kūną ir priversdamas ją iš skausmo suklupti. - Arba mesk ginklą, arba tavo gražuolė mirs nespėjus mirktelėti, - griežtai pareiškė į Freudenberger pusę.Your love was handmade for somebody like me. I call it magic when I'm with you.
Back to top Go down
View user profile
Life is a bitch, then you marry one
avatar
Life is a bitch, then you marry one
NAME :
Unicorn

REPUTATIONS :
383

AGE :
23

CLAIM :
Jason Momoa

CREDIT :
thisisntover


2017-11-11, 14:23

Freudenberger labai stengėsi negalvoti apie tą faktą, jog pasirodys prieš Alex visu gražumu. Tiksliau, kaip samdomas žudikas. Vyras tikėjosi sėkmingai tai nuslėpti, tačiau faktas, kad normalus gydytojas tai profesionaliai nesugebėtų valdyti ginklo, net jei būtų praėjęs nemokamus savigynos kursus. Tai turėjo būti įgimta jo kraujyje, kas iš dalies taip ir buvo. Nežinia, ką anksčiau veikė jo tėvas, tačiau jis tikrai mirė ne todėl, kad nežymia pakliuvo po automobilio ratais. Tik kai Dominic suėjo aštuoniolika metų ir jis pabėgo iš tos eksperimentinės laboratorijos, kurioje jį ir dar daugybę asmenų laikė, vyras sužinojo, jog tėvas užsiiminėjo labai panašiu darbu. Obuolys nuo obels netoli rieda, tiesa?
Išgirdęs šūvį vyras ramiau atsiduso (kiek tai ramiau buvo galima padaryti), kai nugirdo aiktelint Reed. Vadinasi jai kol kas viskas gerai. Dominic nelabai rūpėjo to vaikino, kuris liko nušautas, likimas. Jam iš esmės nerūpėjo nė vieno gydytojo ar seselės likimas, jam svarbiausia buvo, jog moteriai nieko nenutiktų. Jei per jį dar viena moteriškos lyties atstovė atsiguls po velėna, galbūt jam reikės apgalvoti savo orientaciją ir persimesti ant vyrų, nes matomai kažkas aukščiau nenori, jog Freudenberger būtų su moterimi. Bent jau viena visą gyvenimą tai tikrai.
Vos tiktai buvo paminėta Japonija ir jo buvusi mylimoji, Dominic veidas tapo visiškai neįskaitomas ir jis net neatkreipė dėmesio, kaip jau stovėjo tarpduryje, kraupiu žvilgsniu verdamas Adamą kiaurai.
- Neturi teisės apie ją kalbėti. Supratai? – vyro balsas buvo griežtas ir kupinas pagiežos. Adamas tikrai prisišnekėjo, kadangi Freudenberger niekam neleisdavo ta tema kalbėti, net tiems patiems jo draugams. Atrodė, jog jei jie užsimins apie moterį, tai vėl atvers kažkokią neaiškią tuštumą jo viduriuose. Todėl visi susitarę tylėjo. Žinoma, tik ne tiek, kurie kovojo prieš Dominic. Tačiau jie visi seniausia mirę, nes tai buvo paskutiniai pasakyti jų žodžiai. Vyras per sekundės dalį nusitaikė ir iššovė. Kulka pataikė į Adamo pėdą, kas privertė priešininką surikti ir atleisti gniaužtus, kurie laikė Reed. Žengęs į patalpą jis paėjo dešiniau, kur Adamas buvo atsidengęs. Šiuo atveju Dominic net nesustabdė kulka, kurią priešininkas paleido ir ji susmigo jam į šoną, toks jausmas, kad jis net nepajautė, jog buvo pašautas. Į Adamą jis be atvangos paleido kokias šešias kulkas, nors jų visiškai nereikėjo, nes jau pirmoji buvo gana taikli. Tačiau tai Freudenberger paprasčiausia nerūpėjo. Kai patalpą užliejo mirtini tyla, tik tada jis pasižiūrėjo į savo šoną, kur marškiniai jau buvo permirkę krauju ir raudona dėmė be gailesčio plėtėsi.
Back to top Go down
View user profile
He's an asshole, but he's my asshole
avatar
He's an asshole, but he's my asshole
NAME :
Kamilė

REPUTATIONS :
431

CLAIM :
M. Robbie

CREDIT :
Starboy


2017-11-11, 15:03

Tarpduryje išvydus Dominic, kurio žvilgsnis neperteikė jokių emocijų ir buvo toks pat šaltas, kurio bent dalelę moteris spėjo pamatyti, kai vyras užlaužė buvusį sužadėtinį, mėlynakės pirmas instinktas buvo pulti į jo glėbį ir apsimesti, kad viskas, kas įvyko, buvo paprasčiausias košmaras. Deja, Alex šaltas protas griežtai stabdė bet kokią panašią mintį, sakydamas, kad Freudenberger buvo pavojingas tipas ir su juo prasidėti nereikėjo. Vyro balso tonas buvo toks pat keliantis šiurpą, tačiau nesustabdė moters gebėjimo net ir tokioje situacijoje suvesti galą su galu. Japonija, buvus mylimoji, jo uždarumas...viskas susivedė į vieną didelę betvarkę, kuri Alex visiškai nepatiko. Moteris galėjo matyti, kad jo buvusioji paliko neišdildomą randą vyro krūtinėje, nepaisant to, kad buvo mirusi velniai žino kiek laiko. Bet kokiu atveju, Alex neketino būti "rebound girl" jokiam vyrui. Reed reikėjo atsakymų. Į viską. Ir be melo, kad galėtų nuspręsti ar tą trauką tiesiog ignoruoti, kas buvo veik neįmanoma, ar judėti pirmyn. Nauja pradžia.
Kai Adamo gniaužtai atsileido, Alex pasinaudojo ta proga ir pasitraukė į kairę, prie sienos, kai Dominic šešis kartus nušovė galvažudį. Kada jo kūnas krito ant žemės su dusliu garsu, Reed žvilgsnis šokinėjo tarp negyvo kūno ir Dominic, į kurį mirusysis dar spėjo pataikyti, kai iššovė paskutinę kulką savo gyvenime. Bet jis stovėjo sveikas gyvas. What the hell?! Kada jųdviejų akys susitiko, Alex žvilgsnyje galėjai įžvelgti dvejones ir išgąstį. Jeigu ne adrenalinas, greičiausiai ji dabar gulėtų be sąmonės šalia Adamo lavono. Pripažinkim, nors Reed ir buvo paranormalistė, tokioje situacijoje, kol nežinojo savo galių galimybių, ji buvo tokia pati pažeidžiama kaip visi. Ir viso šito "veiksmo" jai būtų buvę per daug. - Tu...ar tu sveikas? - balsas šiek tiek sutrūkinėjo, o moters rankos automatiškai apčiupinėjo savo kūną nuo sužeidimų. Be iš naujo atsivėrusios ir kraujuojančios trečiadienio žaizdos, moteris šiandien nenukentėjo. Išgirdus specialaus būrio vyrus, kuriuos kolegos nukreipė jų palatos link, Alex nuskubėjo prie durų, tada pažvelgė į Domą, - eik. Aš... ką nors sugalvosiu, - pratarus kiek sušvelnino žvilgsnį, tačiau jis vis dar buvo kupinas abejonių ir baimės. Iš šono galėjai pagalvoti, kad jie matosi paskutinį kartą.Your love was handmade for somebody like me. I call it magic when I'm with you.
Back to top Go down
View user profile
Life is a bitch, then you marry one
avatar
Life is a bitch, then you marry one
NAME :
Unicorn

REPUTATIONS :
383

AGE :
23

CLAIM :
Jason Momoa

CREDIT :
thisisntover


2017-11-11, 15:40

Taip, po mylimosios žūties Dominic jautėsi visiškai palūžęs, tačiau į tai niekas per daug dėmesio neatkreipė, nes jis kaip ir visada labai daug gerdavo ir įsiveldavo į kokias nors muštynes bare, kadangi nežinojo kaip kitaip tvarytis su tais jausmais. Praėjo ganėtinai daug laiko, tačiau iki dabar vyras nenoriai šneka apie jos žūtį ir aplamai, nenori, kad moterį kas nors minėtų. Per tiek metų jis susitaikė su mintimi, kad jos nebėra gyvos, be to, trauka Reed visiškai privertė pamiršti jaučiamą kaltę ir skausmą. Ir visgi, jis norėjo, kad apie jo mylimąją būtų atsiliepiama gražiai, o Adamas nebūtų apie ją pasakęs nė vieno gražaus žodžio. O klausytis purvo ir neteisybės Freudenberger nenorėjo. Taip, jis žinojo, kad iš esmės pats yra kaltas dėl visko, kas nutiko, kadangi moters neapsaugojo, tačiau jis nesiveržė į Kiniją. Be to, kad ir kaip gerai išmanytų savo darbą, tikrai nepakovos su dvidešimčia ar daugiau snukių. Tai buvo nelygi kova, kuriose Dominic pralaimėjo ir neteko to, kas jam tuo metu buvo svarbiausia.
Tarsi atsigavęs iš transo būsenos, vyras sumirksėjo išgirdęs Alex balsą ir į ją žvilgtelėjo. Šįkart to šaltumo akyse nebuvo. Tai buvo grynų gryniausias apgailestavimas. Freudenberger tikrai nenorėjo, jog moteris sužinotų, koks jis iš tikrųjų yra, tačiau juk visą laiką to jis irgi negalėjo nuslėpti. Nukreipęs žvilgsnį į negyvą Adamą vyras užsikišo ginklą už kelnių juosmens.
- Sveikas? Aaa..taip, sveikas. Greitai užgis. – sau po nosimi sumurmėjęs jis tarsi sutrikęs pasičiupinėjo šoną, kur dar nebuvo išdžiūvęs kraujas, tačiau žaizdos užčiupti jis jau nebegalėjo, kadangi viskas buvo idealiai sugiję. Vyras tarsi nesuprasdamas, kas vyksta apsižvalgė, įsiklausydamas į sirenas ir žmones, kurie garsiai, kur rasti Dominic ir kitus negyvus vyrus. Pažvelgęs į Alex jis tiesiog trumpai linktelėjo, kai išgirdo jos žodžius ir nieko netaręs greitai dingo iš palatos. Kadangi kairysis ligoninės sparnas dar buvo tuščias, Freudenberger sugebėjo nepastebėtas dingti iš ligoninės. Grįžęs į loftą vyras greitai pasiskambino savo pažįstamiems, jog jie užglaistytų šį reikalą, o kadangi keli iš jų pažinojo tiek ligoninės vadovą, tiek policijos vyriausiąjį vadą, vakare Dominic netikėtų svečių nesulaukė.
Back to top Go down
View user profile
Sponsored content


Back to top Go down
 
Vienvietė palata Nr. 10
View previous topic View next topic Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
 :: Ligoninė-
Jump to: