Įjungti kitą veikėją
Vardas:
Slaptažodis:

Share | 
 

 Miško glūduma

View previous topic View next topic Go down 
AuthorMessage
Diego Wilbur Luna
The stories are real - the monsters are here
NAME :
Indrė

REPUTATIONS :
453

ABOUT :
He was intensity. He was strength. He was driving will and stubborn determination. He was reckless passion and guarded distrust. He was fucking beautiful

CLAIM :
Samuel Larsen

The stories are real -
the monsters are here

2017-01-26, 02:41


Back to top Go down
View user profile
Anonymous
Guest
Guest

2017-09-29, 22:13

Melea bėgo žmogaus pavidale taip greitai, kiek galėjo išnešti su pašauta koja. Mergina šią popietę sau ramiai vaikščiojo miške, kuriame ji dažniausiai jausdavosi saugiai, nes čia jai kurį laiką teko gyventi, bet šiandien suprato, kad tai nėra saugi vieta. Ji sau ramiai sėdėjo atsirėmusi į vieną iš medžių, kol nepamatė sau virš galvos atskriejančios strėlės. Pasilenkė taip išvengdama strėlės ir pamatė prieš ją stovinčią merginą, su lanku rankose. Ją labai lengva buvo suerzinti, todėl pasirodė jos vilkiškas pavidalas. Prieš ją stovinti medžiotoja nei velnio jos neišsigando, o tai sutrigdė Melea, bet tai truko neilgam. Iš medžių pradėjo lįsti kiti medžiotojai, visas jų būrys. Vilkolakė išplėtusi akis žengė kelis žingsnius atgal. Tą merginą ji būtų nužudžiusi ir gerai pamokiusi, bet žinojo, kad viso būrio medžiotojų ji tikrai nenuims, todėl padarė tai, ką galėjo geriausiai - pradėjo bėgti. Pirma ji galvojo, kad pabėgs. Juk būdama vilkiškame pavidale ji bėgdavo žymiai greičiau, bet tada pajuto kulką kojoje. Mergina suklupo ir atsivertė į žmogiškąjį pavidalą. Ilgai neklubinėjo, nes žinojo, kad jie netoli, todėl bėgo toliau. Kelis kartus suklupo, bet bėgo tol, kol jų negirdėjo ir pasijuto saugi. Haverford sustojo, taip norėdama atsikvėpti ir įsiklausyti ar kokia šakelė nesutraška nuo žmogaus batų, bet ji nieko panašaus neišgirdo. Šlubuodama ji atsirėmė nugara į medį ir atsisėdo. Bandydama atgauti kvapą apžiūrinėjo savo koją. Supratusi, kad nieko gero, mergina viena ranka uždengusi žaizdą priglaudė galvą prie medžio kamieno ir užvertė ją į viršų. Giliai įkvėpdama ir iškvėpdama orą žiūrėjo į dideles medžio šakas.
Back to top Go down
Anonymous
Guest
Guest

2017-09-29, 22:38

Versdamas knygos puslapius, bei bandydamas kažką įsidėmėti, vilkolakis netikėtai išgirsta vos girdima riaumojimą. Suklusęs ir kiek suraukęs antakius, vaikinas pasuka galvą link lango pusės, o tuomet greitai atsiplešia nuo kėdės, išlėkdamas lauk pro duris. Tai buvo Melea, ji tikriausiai eilinį kartą įsivėlė ten kur neturėjo, o Gutierrez būdamas alfa - turėjo apsaugoti kiekvieną savo gaujos narį.
Trumpam sustojęs gatvės nuošalyje, vilkolakis susikoncentravo ties kvapais, mėgindamas atrasti jos. Vos pavykus tai padaryti, vaikinas visu greičiu pasileido bėgti palei merginos kvapą. Atsidūręs prie miško, visiškai nenustebo; Haverford mėgo lankytis miškuose, mat būtent ten, tamsiaplaukis ją ir atrado. Tačiau ramybės jam nedavė nežinojimas, kokį padarą šį kart supykdė beta. Tad ilgiau nelaukęs, vėl pasileido į kojas ir kuomet kvapas paaštrėjo ir į visą tai įsimaišė kraujas, vilkolakis tiesiog meldė, kad mergina būtu sveika. Laimei, jis ją išvydo sėdinčią prie medžio, tad jau vos po keletos sekundžių, Nolanas jau žvelgė tiesiai į Melea.
- Ką ir vėl prisidirbai?,- iškart kiek pikčiau kvožtelėjo, kuomet atkreipė dėmesį į ranka prispaustą koją. Nė neprašydamas, šis patraukė vilkės ranką ir įdėmiai nužvelgė žaizdą. Tai buvo kurpelėje išmirkyta kulka, kuri ir buvo priežastis dėl ko Haverford sunkiau gijo.
Back to top Go down
Anonymous
Guest
Guest

2017-09-29, 23:13

Ko čia mergina laukė - nežinia. Galbūt savo mirties su kuria bandė susitaikyti, bet pasirodęs Nolan nuvarė šias mintis šalin. Ji pavartė akis užvertusi galvą ir tada jau pažvelgė į jį.
-Medžiotojai.- tik tiek teištarė, nes žinojo, kad Nolan supras situaciją tik iš vieno žodžio. Dar pridėjo šypsenėlę. -Pasirodo, čia nėra taip saugu, kaip maniau.- atkaudama kvapą ji kiek sunkiai šnekėjo, o dar ta žaizda blogino situaciją, nes kuo toliau, tuo Meleai darėsi prasčiau. Ji pasižiūrėjo į žaizdą ir įkišo į ją savo nagus, bet kažkodėl kulkos pasiekti negalėjo. -Velnias.- Tarė ištraukdama pirštus iš jos, kurie buvo kraujuoti. -Tai gal padėsi nespoksojęs? -Kilstelėjusi antakį žvilgtelėjo į jį. Maloniai ji su juo retai elgdavosi, o dabar irgi nebuvo išimtis, nes juk ji čia kankinasi, o tas žiūri į jos žaizdą lyg žvilgsniu išnaikins jis tą kulką.
Back to top Go down
Anonymous
Guest
Guest

2017-09-30, 00:41

Merginai ištarus tik vieną žodį, Nolan iškart suraukė antakius, išreikšdamas nepasitenkinimą,- Tikiuosi tu jų pirma neužkliudei, nes kitu atveju negalėsiu reikšti pretenzijų Argentams,- greitai sumurmėjo. Tai tikriausiai buvo vienintelė medžiotojų šeima, kuri nepuolė žūdyti Nolalno gaujos. Tiesa sakant, jis ganėtinai neblogai sutarė su jais ir saugojo vienas kito nugaras.
Melea pareiškus pretenziją, vaikinas kaip mat mestelėjo piktą žvilgsnį jai,- turėtum aplamai džiaugtis, kad aš čia,- tikriausiai daug kas pamanytu, kodėl jie vienoje gaujoje, jeigu nesutaria. Bet tame ir buvo linksmumas; tai pagyvindavo vilkolakio gyvenimą, mat mėgo pasipykti, šiek tiek pakovoti dėl esamos vietos ir norų. Galiausiai tik sunkiai atsidusęs, jis ruošėsi paimti Haverford ant rankų ir parsinešti pas save į namus, tačiau netrukus pro jo galvą praskrido strėlė, kas akimirksniu privertė vaikinui pasikeisti ir suriaumoti. Atsisukęs į medžiotoją, Nolanas ištraukė strėlė iš medžio, o tuomet ją perlaužęs parodė savo nagus, norėdamas pasakyti, jog jis pasiruošęs juos sudrąskyti į skutelius jei to prireiks.
Back to top Go down
Anonymous
Guest
Guest

2017-09-30, 15:28

Vilkolakė užvertė akis.- Nu ar aš juos kliudyčiau?- paklausia nepagalvojusi, nes taip, ji galėtų užkliūdyti bet ką, jei jai užeitų koks eilinis pykčio priepuolis.-Manai, kad nesidžiaugiu? Kaip matai šokinėju iš laimės.- panaudojusi sarkazmą atsidūsta ir suspaudžia abiem rankom žaizdą. Merginai jau pradėjo tekėti kakta prakaitas.
Mergina net nepastebėjo strėlės, nes ji vis merkėsi ir merkėsi, todėl nelabai ką įžiūrėjo, bet išgirdo Gutierrez riaumojimą. Ji plačiai atsimerkė ir atsitiko tai, ką ji yra girdėjusi iš kitų kaip kiti susiduria akis į akį su mirtimi - jai prieš akis prabėgo jos gyvenimo vaizdai. Melea lyg būdamas sužeistas šunytis pasitraukė kiek tolėliau taip akis į akį susidurdama su ta strėlininke. Į Haverford buvo nutaisytas lankas ir prieš ją stovinti mergina buvo pasiruošusi paleisti strėlę jai į širdį. Vilkė nusišypsojo jai taip lyg duodama iššūkį paleisti strėlę, nes Melea jau buvo susitaikiusi su mirtimi.
Back to top Go down
Anonymous
Guest
Guest

2017-09-30, 16:11

Pasirodo, jie greitai buvo apsupti ir Nolanui nebeliko nieko daugiau, kaip pradėti kovą. Nieko ilgiau nelaukdamas, vilkolakis agresyviai puolė vieną po kito medžiotojus. Vienus atjungdamas kuriam laikui, kitus stipriai sužalodamas, o dar kitus visiškai nužudydamas. Kai ant plauko kaba Melea gyvybė, jam dabar mažiausiai rūpėjo ant kiek stipriai galėjo pasireikšti jo pyktis. Tačiau viskas nesiklostė taip, kaip buvo planuota, mat pats netrukus buvo sužeistas; strėlė pataikė vaikinui į petį. Suinkštęs iš skausmo, šis šiaip ne taip išsitraukė smaigalį iš savo kūno, o tuomet jau norėjo pulti tą vyrą, tačiau išgirdęs dar vieną paleistą strėlę ir pastebėjęs į ką ji skrieja, Gutierrez greitai reagavo ir šoko link Haverford kaip jos skydas. Strėlė pataikė tiesiai vilkolakiui į koją, bet pasistengęs nuignoruoti skausmą, tiesiog pasiima ant rankų merginą ir pasileidžia bėgti, kad tik kažkiek nuo jų atsiplėšti. Jai liko ne daug laiko, tad vaikinas turėjo galvoti greitai ir imtis tam tikrų priemonių. Atradęs kažkokią olą, į ją įlindo ir paguldęs vilkolakę, pats trumpam išsitiesė bandydamas atgauti kvapą.
Pakildamas iš savo vietos ir nušlubuodamas prie rudaplaukės, suklupęs ant kelių, rankomis sučiupo jos koją ir trumpam žvilgtelėjo į ją,- Tau skaudės, tad pasistenk neriaumoti, nes kitu atveju jie mus suras,- kvailai vypteli, tarsi pareikšdamas, kad šiosios skausmu jis mėgausis. O tuomet vilkolakio nagus susmeigė į josios koją, pamažu, šiaip ne taip ištraukdamas kulką ir ją numesdamas šalink. Reikėjo uždeginti nuodus, kad Melea galėtu sparčiau gyti, tad išsitraukęs žiebtuvėlį, netrukus ėmė deginti žaizdą.
Back to top Go down
Anonymous
Guest
Guest

2017-09-30, 17:14

Į merginą pagaliau skriejo strėlė ir ji užsimerkė, bet strėlės savo kūne nepajautė. Atsimerkusi ji pamatė Nolan, kurio kojoje buvo strėlė, kuri turėjo pataikyti į Melea. Ji ruošėsi kažką sušaukti, bet neturėjo tam jėgų. Pajutusi, kad ji buvo pakeliama Nolano, merginos galva nusviro prie alfos krūtinės. Atsidūrę saugesnėje vietoje mergina jau visai jautėsi prastai. Pro vieną ausį įėjo, o pro kitą išėjo jo žodžiai, bet esmę ji pagavo. Vos tik įsmigo jo nagai į jos žaizdą ji sukando dantis iš visų jėgų bandydama nesurikti iš skausmo. Vos tik pašalinus kulką jai atrodė, kad jau viskas baigta, bet pamačiusi žiebtuvėlį vaikino rankose ji pradėjo purtyti galvą.- Nei ne...- buvo per vėlu ką pasakyti, nes pajuto kaip ugnis degina jos žaizdą. Haverford tam nepasiruošusi suklykė kokiai mili sekundei, bet tada užsičiaupė ir sukando dantis. -Vos tik man pagerės, tau šakės.- tyliai iškošė. Mergina suprato, kad jis gelbėjo jos gyvybę, bet skausmas buvo nepakeliamas.
Back to top Go down
Anonymous
Guest
Guest

2017-09-30, 17:57

Jei tik būtu turėjęs kitą išeitį, kažko panašaus nė nebūtų daręs. Tačiau norint užkirsti kelią nuodams skverbtis po visą kūną, jis turėjo uždeginti žaizdą. Ir jai vos surikus, Nolan akys kaip mat išsipūtė, tarsi sakydamos 'ką tu darai?'. Nors medžiotojai ir neturėjo tokios puikios klausos kaip jie, tačiau mokėjo kuo puikiausiai atsekti vilkolakių pėdsakus. Vos baigęs savo darbą, šis apžiūrėjo žaizdą, kuri pamažu ėmė trauktis. Tai reiškė tik vieną - jis spėjo, o nuodai nespėjo išplisti iki Melea širdies. Lengviau atsidusęs ir nežymiai vyptelėjęs it atsaku į betos žodžius, nežymiai žvilgteli į ja,- Žinai, tu net už Marką didesnė rakštis subinėje,- pašmaikštavęs galiausiai ir pats nužvelgė savo sužalotą koją. Ištraukęs strėlę, kiek suraukė nesuprasdamas kodėl toji negyja, bet netrukus susiuodė,- Po velnių, jų visų strėlių antgaliai ir kulkos išmirkytos kurpelėje,- nusikeiksnojęs, Gutierriez iškart žvilgtelėjo į petį, iš kurio sunkėsi juodas skystis. Akyse akimirksniu susiliejo vaizdas,- Regis šiandien tavo laiminga diena. Nereikės laukti kol sugysi,- suburbėjęs tik mestelėjo Haverford žiebtuvėlį, norėdamas pasakyti, kad vilkolakei reiks uždeginti jo dvi žaizdas. Tačiau judviejų nelaimei, pirmiau juos surado medžiotojai.. Šiaip ne taip pakilęs iš savo vietos, išleidžia savo nagus ir suriaumoja. Nejaugi jie negali atstoti nuo judviejų?
Back to top Go down
Anonymous
Guest
Guest

2017-09-30, 21:50

Taip, ji padarė klaidą išleidusi garsą, bet tokioj būsenoj būdama ji nepagalvojo, kad jis degins žaizdą. Na ji buvo tokia, kuri dažnai sukeldavo problemų. Keista, kad jis iš vis ją priemė į gaują. Stebėjusi, kaip gija žaizda ji šyptelėjo. Ir vėl jos kailį išgelbėjo Nolan. -Taip, aš puikiai tai žinau.- Visai mielesniu tonu prabilo, nei kalbėjo su juo prieš tai. Ji stebėjo, kaip Gutierrez išsiima iš kojos strėlę, o išgirdusi, kad jis negija dėl kurpelės mergina suprato, kas bus toliau. Ji sugavo žibintuvėlį ir linktelėjo galvą, taip norėdama pasakyti, kad padarys tai, ką jis darė jai prieš kelias minutes. Tik faktas tas, kad Melea bijojo ugnies, todėl išdeginti žaizdą jam bus tikras iššūkis jai. Laimei ar nelaimei prisistatė medžiotojai. Haverford užvertė akis ir atsistojo. Jai niekaip neatstojantys medžiotojai pradėjo įgrįsti. Mergina įsidėjo žiebtuvėlį į kelnių kišenę ir išleisdama nagus bei parodydama savo iltis pradeda pulti medžiotojus. Vienam į galvą, kitam į pilvą ir po kelių minučių dešimt medžiotojų guli be sąmonės. Ji atsisuka į Nolan ir kreivai nusišypso.- Jie jau mane pradėjo užknisti,- pasakiusi prieina arčiau Nolan ir uždeda savo rankas jam ant pečių.- Sėskis.- taria ir pati pasodina jį nelaukdama, kol jis pats atsisės. Mergina įžiebė liepsną ir giliai atsiduso bežiūrint į ją. Tada užgesino, užsimerkė taip norėdama apraminti save, kad viskas gerai. Ir vėl įžiebusi liepsną šį kartą pridėjo ją prie Nolan žaizdos. Mergina niekada nebūtų buvusi gera daktarė, nes dabar jai darėsi bloga ir jos kakta bėgo prakaitas. Vis dėlto mergina įstengė ją išdeginti ir jis pradėjo gyti. Ji davė Nolanui žiebtuvėlį.- Tikiuosi, kad šito daikto daugiau neprireiks.- Nuoširdžiai kalbėdama ji norėjo atsikratyti šio daikto. -Viskas gerai?- paklausia taip norėdama įsitikinti, kad jam viskas gerai. Dar Melea apsidairė ar ir vėl nepasirodė medžiotojai. Jų nebuvo, todėl Haverford lengviau atsiduso ir grįžtelėjo galvą atgal į vaikiną.
Back to top Go down
Anonymous
Guest
Guest

2017-09-30, 23:08

Kad ir kaip sunkiai jis laikė pusiausvyrą, kad ir kaip liejosi vaizdas, bei darė aplamai sunku kažką daryti - Nolan nesėdėjo suglėbęs prie akmenų, o kovėsi iki paskutinės akimirkos. Laimei, susikaupęs pyktis, bei adrenalinas, nežymiai gelbėjo situaciją. Tad taip kovodami dviese, greitai atsikratė visų medžiotojų, o tuomet Gutierrez parkrito ant žemės, iš paskutiniųjų stengdamasis palaikyti tą kvailą šypsnį.
Haverford taip delsus su žiebtuvėliu, vilkolakis vos sugebėjo suvamplėti kažką panašaus į 'dabar arba niekada'. Ir jau ko gero būtų pasidavęs tam mieguistumui, tačiau pajautęs deginimą, jo akys įgavo raudoną atspalvį, bei išlindo iltys; vis tik, kažkaip sugebėjo suvaldyti save, jog neišleistu garso. Viskam pasibaigus, vaikinas kiek atlošė galvą, vis dar dusliai ir sunkiai kvėpuodamas, tarp pirštų suspaudė žiebtuvėlį ir greitai jį paslėpė treningų kišenėje,- Kažkam parūpo mano savijauta,- kiek sarkaztiškai ir linksmiau kvarktelėjo, negalėdamas nepasinaudoti proga ir nepaerzinti rudaplaukės,- taip, man viskas gerai, tik prireiks šiek tiek laiko, jog atgaučiau jėgas,- vypteli pusę lūpos, atsargiai ranka patraukdamas užkritusias sruogas nuo Melea veido,- O tu?,- dar pasidomi, juk nepastebėjo ar medžiotojai jos eilinį kartą nesužeidė. Plius, jam kiek rūpėjo jos savijauta, po to viso uždeginimo reikalo.
Back to top Go down
Anonymous
Guest
Guest

2017-10-01, 14:15

-Taip, parūpo, nes eilinį kartą išgelbėjai man gyvybę.- tokius žodžius retai kada išgirsi iš šios lūpų, nes ji niekada nerodydavo jausmų viešai. Ji mylėjo šį vaikiną. Kaip draugą žinoma, bet ji niekada to nepasakytų jam. -Puiku, kad tau viskas gerai, nes mums reikės judėti. Čia nesaugu.- papurtė savo rudus plaukus Melea. -Man taip pat viskas gerai.- atsako ji, kad vaikinas nesijaudintų. Tačiau ji liko neliko patenkinta savimi, kad nenužudė tos medžiotojos su lanku. Ji jau kūrė planą, kaip suseks ją ir pakankins su jos pačios strėlėm.
Haverford atsistojo ir ištiesė ranką Nolan. -Pajėgsi eiti?- paklausia kilstelėdama antakį. Būdamas alfa jis turėjo suprasti, kad jiems čia nesaugu. Staiga Meleos ausis pasiekė šakos traškesys. Kaip mat suregavusi jinai atsisuko į tą pusę, iš kurios išgirdo garsą.-Velnias. Kiek čia jų užsiveisė?- tyliai retoriškai paklausdama atsistojo į kovinę poziciją pasiruošusi pulti.
Back to top Go down
Anonymous
Guest
Guest

2017-10-01, 20:19

- Tai jau tapo man kaip įprasta rutina,- vos vos šypteli, susimąstydama, kad tikriausiai būtu keista, jeigu bent kartą nereiktu gelbėti Melea kailio. Ji kaip koks magnetas traukia prie savęs nelaimes, medžiotojus ir dar kitokius padarus. O kas daugiau belieka jam? Tik rizikuoti savąją gyvybę dėl josios,- Visada susimąstydavau.. Kaip tau tai pavyksta?,- turėdamas omenyje tas nelaimes, jis šiek tiek atsikoso. Jautėsi vis dar prastai, matyt nuodai spėjo pasklisti kur kas labiau, nei buvo manęs.. Bet nenorėjo gąsdinti Haverford, tad stengėsi kiek įmanydamas labiau - apsimesti sveikstančiu.
- Taip, reikia nešti mieles iš čia,- tarsteli, jau imdamas stotis ant kojų, šiek tiek, ranka prisilaikydamas petį, kuris nors ir gijo, tačiau vis dar be proto skaudėjo. Rudaplaukei pareiškus, jog juos galimai ir vėl susekė, Gutierrez nežymiai suraukė antakius,- Palauk, nepulk,- kone paliepė, prieidamas prie vieno iš ten gulėjusi lavonų. Priklaupęs, jis išnarstė jų kišenes, bandydamas atrasti kažką panašaus į tapatybės kortelę ar kažkas tokio. Bet nieko panašaus neradęs tik sunkiau atsiduso, kol akyse nesuspindėjo metalinė sagė ant sekančio kūno. Priėjęs arčiau, tamsiaplaukis nusegė sagę ir įdėmiai ją ėmė apžiūrinėti. Mat tokios amblemos dar nebuvo matęs, bet žinojo, kad tai tikrai ne medžiotojų gauja iš Sietlo. Jie buvo iš kažkur kitur..,- Ar esi mačiusi ką nors panašaus?,- pasisukęs į Melea, jis ištiesė segė link jos. Mažą ką, gal Haverford kur buvo mačiusi tai kažkada.
Back to top Go down
Anonymous
Guest
Guest

2017-10-04, 17:05

Melea vartė akis. Pati žinojo, kad ji vaikščiojanti nelaimė. Nelaimė jos antras vardas, kitaip nepasakysi. Vos tik Nolan sukosėjus ji į tai dėmesį atkreipė. -Tau ne viskas gerai.- Suniurnėjo, nes nu ką jis čia bando vaidint prieš ją, kad jam viskas gerai.
Būdama išskleidusi savo vilkolakiškus nagus taip pasiruošusi pulti, ji išgirdo Gutierrez, kad ji turėtų daryti priešingai. Atsisukusi į vaikiną suurzgė. -Tada bėgsim.- sudeda rankas ant krūtinės ir stebi, ką daro vaikinas. Pakreipia galvą, o kai jis ištraukia segę kilsteli antakį.- Tai nebūtinai reiškia kokių medžiotojų ženklą ar panašiai. Gal tai tiesiog aksesuaras. Aš irgi galiu nusipirkti kokią sagę iš ebay su fancy ženkliuku ir nešiotis. Paskui, kai mane nužudys, taip irgi nuseks segę nuo mano švarko ir pagalvos: Hmmm. Tai kažkas keisto, reikia apie tai pamąstyti.- kalbėdama prilaiko smakrą ranka taip improvizuodama galvojančio žmogaus minią. Na Melea turėjo savo humoro jausmą, todėl nebūtinai visi tai galėjo suprasti.- Atsakant į tavo klausimą ne, nesu mačiusi, ką nors panašaus, bet internete galbūt ir pamatyčiau.- šypteli, o tada prieina arčiau Nolan.- Šiaip ar taip matau, kad tau kažkas negerai, todėl turime nešdintis iš čia kuo greičiau.- pasižiūri tiesiai į jo akis belaukdama, kol jis nuspręs pajudėti.
Back to top Go down
Anonymous
Guest
Guest

2017-10-08, 04:54

- Man viskas gerai,- pro sukąstus dantis tarstelėjo, norėdamas, kad Melea labiau susikoncentruoti į tai, kaip apsiginti ir išnešti sveiką kailį, nei kaip pasirūpinti juo. Nolanas ir pats gali susitvarkyti; paeiti gali, kautis gali, tad galbūt nebuvo taip ir blogai, nepaisant skausmo, kurį patyria.
Melea pradėjus vemlėti žodžius ir iškraipyti vaikino prasmę, tik susiraukia. Jam nepatiko, jog Haverford buvo tokia lengvabūdė ir į viską žvelgė tik pro pirštus. Paprasti medžiotojai šiaip sau nesišaudo iš kulkų išmirkytu geltonojoje kurpelėje, kuri ypač yra reta. Veik nykstanti,- Taip žinoma, ir visi kiti čia gulintys irgi nusprendė užsisakyti tokias pačias sages, dėl friendship goals,- jeigu jau rudaplaukė taikėsi naudoti sarkazmą, tad ir Gutierrez nusprendė nepasiduoti. Būtent taip jie ir bendraudavo didžiąją dalį - ginčydavosi dėl nereikšmingų dalykų. Vilkolakei nenorėjus žvilgtelėti į sagę, alfa jį įsimetė į kišenę. Galbūt jei jiems pavyks šiandien gyviems ištrūkti iš šio miško, sagę parodys Markui. Mat pastarasis domėjosi istorija, tad gal ir apie šį simbolį ką nors žinos.
- Žinai, net ir su sužeistu petimi tave lengvai patiesčiau ant žemės, tad gal nepradėkime, gerai?,- sumurma pakildamas iš vietos ir pralenkdamas Melea. Atsargiai žvilgtelį pro uolos kraštą, o tuomet mostelėjo ranka Haverford, jog dabar kaip tik tinkamas metas bėgti.
Back to top Go down
Sponsored content


Back to top Go down
 
Miško glūduma
View previous topic View next topic Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
 :: Miškas-
Jump to: