Įjungti kitą veikėją
Vardas:
Slaptažodis:

Share | 
 

 staliukai prie lango

View previous topic View next topic Go down 
AuthorMessage
avatar
The stories are real -the monsters are here
REPUTATIONS :
126

ABOUT :
25 years old witch, sold her soul į years ago. Boss ass bitch, knows how to stand up for herself, doesn't give a damn about others opinion and isn't afraid to get her hands dirty. Isadora lives her life as she want's without looking back.

CLAIM :
Miss Kylie Rae

CREDIT :
code srr don't know,rest is maliblue

The stories are real -
the monsters are here

2016-04-18, 20:14

.


I told her once
"I wasn’t good at anything."
She told me
"survival is a talent."
Back to top Go down
View user profile
avatar
Guest
Guest

2016-12-06, 23:26

Kartu su Reina įėjęs į restoraną, Klarą pastebėjo ne iškart. Galiausiai pamatęs pažįstamų šviesių plaukų kupetą prie vieno iš stalelių, vyras ten sparčiai nužingsniavo, iš paskos nusitempdamas ir šviesiaplaukę.
- Labas, - šiltai pasisveikino, vos spustelėdamas Klaros ranką. Pats pasisveikinimas nebebuvo toks oficialus kaip pirmąjį kartą, tapo daug jaukesnis ir draugiškesnis. Claudius atitraukė Reinai kėdę ir pats atsisėdo tik po jos.
-
Klara besišypsodama atidžiai stebėjo tiek Reiną, tiek vyrą. Tuomet patraukė nuo veido plaukų sruogą ir kilstelėjo galvą pažiūrėti, kur padavėjas.
- Tikiuosi, kad vakar neužlaikiau Claudius per ilgai? - atsisuko į Reiną ir pasiteiravo. Tuomet tyliai nusijuokė. - Taip įsikalbėjom... laikas nepastebimai praėjo, - lyg teisindamasi gūžtelėjo pečiais. - Ar pasiruošę konferencijos startui?
Back to top Go down
avatar
Guest
Guest

2016-12-06, 23:30

Įėjusi į restoraną, Reina nejučiomis nusišypsojo. Buvo įpratusi, kad tiek vyrų, tiek moterų žvilgsniai nukrypsta į ją, todėl kai apsirengė šią suknelę, net neabejojo, kad dėmesio sulauks dar daugiau. Prasisegusi kailinius, Reina nuėjo prie stalelio ir pasikabino drabužius ant kabyklos. Įsitaisiusi ant jai atitrauktos kėdės, de la Valencia saldžiai nusišypsojo, nors jos akys ir svaidėsi žaibais. Nežinojo kodėl nemėgsta Klaros, šiaip ar taip, ji buvo tikrai maloni, tačiau paprasčiausiai negalėjo su ja elgtis taip, kaip elgtųsi įprastai. Susikėlusi koją ant kojos, tamsiaplaukė linktelėjo.
 - Na, jis grįžo vėlokai, tačiau labai laimingas, tai kaip galėčiau dėl to pykti? - nusijuokė, atmesdama plaukus ir atidengdama savo grožybes. Padavėjui priėjus ir akivaizdžiai užsispoksojus, Reina kreivai šyptelėjo. - Vyno, raudono. Pradžiai taurę. Nebent gersit ir jūs? - kreivai šyptelėjo.
Back to top Go down
avatar
Guest
Guest

2016-12-06, 23:43

Claudius įsitaisė kėdėje ir keletą akimirkų tyrinėjo patalpą. Senokai neviešėjo kitoje šalyje, todėl buvo keistoka aplink girdėti žmones, šnekančius svetima kalba. Tuomet akimis nukrypo į Klarą ir nusijuokė. Taip, vakare šis grįžo išties labai linksmas ir tebebuvo smagu tą atsiminti.
- Kaip senais gerais laikais, ar ne? - nusišypsojo ir pakėlė akis į prie stalelio išdygusį padavėją. - Ne, tikrai nebegersiu, - linksmai papurtė galvą ir mirktelėjo Klarai akimi. - Man prašau kavos. Juodos, - tvarkingai išdėstė užsakymą ir pasirėmė į kėdės atkaltę. Palaukė, kol tai, ką nori, užsisakys moteris bei vėl akimis sugrįžo prie jos.
Kurį laiką jiedu su Klara kalbėjosi apie darbinius reikalus, tačiau ši tema buvo pernelyg sausa ir atsibodusi. Visai netyčia jie ėmė dalintis įvairiausiais prisiminimais iš universiteto laikų, juokavo, užsimindavo apie dėstytojus, kursiokus, taip savotiškai išstumdami Reiną iš pokalbio.
- Ak, Reina, atleisk mums, - vis dar pusiau juokdamasi kreipėsi Klara. - Jei gerai pamenu, jums turėtų nubyrėti viena laisva diena. Būtinai atsiųsiu lankomiausių ir gražiausių Berlyno kampelių sąrašą ir kaip ten nusigauti, - ji žaviai mirktelėjo vyrui akimi ir dailiai nusišypsojo.
Back to top Go down
avatar
Guest
Guest

2016-12-06, 23:48

Reina niekada nebuvo kantri, tai buvo paprasčiausiai ne jos būdui. Jos temperamentas buvo kur kas kitoks nei Klaudijaus - ji buvo ugninga, velniškai aistringa, dėl savo vyro galinti ir gerklę perkąsti. Tačiau dabar tiesiog bandė tvardytis. Neįskaitomai šypsodamasi, klausydama jų pokalbio, tačiau į jį neįsitraukdama, Reina gurkšnojo vyną ir žvelgė per langą. Ką daugiau veikti, kai jie nesustodami mala liežuviu? Belieka tik laukti, kol prisimins, kad prie stalo sėdi ne dviese. Galiausiai išgirdusi savo vardą, Reina nejučiomis krūptelėjo ir pasisuko į Klarą su Klaudijumi. Gurkštelėjusi vyno, linktelėjo.
 - Nieko tokio. Kas aš tokia, kad trukdyčiau dviems seniems draugams? - nusišypsojo. Gurkštelėjusi dar vyno, nusibraukė plaukus nuo akių ir su neįskaitoma veido išraiška suktai šyptelėjo. - Laisva diena? Žinot, manau, kad turėtumėte praleisti ją kartu. Gi šitiek ilgai nesimatėt, argi būtų ne puiku atsigriebti?
Back to top Go down
avatar
Guest
Guest

2016-12-06, 23:59

Claudius, tiesą pasakius, nė nesusimątė, kad mergina galėtų pasijausti nepatogiai ar išstumta. Na, jis nebuvo labai supratingas. Tad, Klarai atsiprašius, vyras tik nežymiai šyptelėjo. Visai ir pats buvo pamiršęs, kad vieną dieną jokie darbai jo nelaukia ir galės pasimėgauti poilsiu, pasidairyti po miestą kartu su Reina. Jau įsivaizdavo, kokia konferencija bus varginanti, todėl šiek tiek atsipūsti - visai ne prošal. Tik tamsiaplaukės atsakymas vos ne privertė užspringti. Sulaikęs žagtelėjimą viduje, neleido išvysti jam dienos šviesos ir nustebęs pažvelgė į merginą. Kokį velnią ji čia išdarinėja? Šiek tiek nusiraminti padėjo tik Klaros juokas, bet vyras vis tiek buvo šokiruotas.
- Ne, laisvą dieną turite jūs, o ne aš, - Klara papurtė galvą ir šiltai nusišypsojo. - Todėl teks apsieiti be manęs. Bet gal kada kita kartą, ar ne? - linktelėjo vyro pusėn ir pažvelgė į laikrodį. - Nepykit, bet man jau reikia eiti. Darbai nelaukia ir neleidžia net normaliai papietauti, - moteris atsiduso ir atsistojo. Draugiškai paspaudė rankas tiek Jaeger, tiek Reinai. - Tai iki pasimatymo konferencijoje, - dar tarstelėjo ir, pasičiupusi paltą nuo kabyklos, išėjo.
-
Iškart po to Claudius pažvelgė į tamsiaplaukę ir susiraukė.
- Kaip reikėjo suprasti visa tai? - griežtai paklausė, rankas paguldydamas ant stalo.
Back to top Go down
avatar
Guest
Guest

2016-12-07, 00:05

Atsisveikinusi su Klara, Reina gurkštelėjo dar vyno ir iš duonos krepšelio pasičiupo restorane keptos prabangios duonos. Atsilaužusi gabalėlį, jį sukramtė ir kilstelėjo antakį. Nusišypsojusi, tarsi nežinotų apie ką čia eina kalba, moteris gūžtelėjo pečiais ir įsistebeilijo į Klaudijų.
 - Ką turi omenyje? - lyg nesuprasdama paklausė ir visu kūnu pasisuko į pašnekovą. Viduje virte virė, tačiau išorėje to neparodė. Šiaip ar taip, neketino kelti scenos. Jeigu Klaudijus pasakė, kad nėra ką pasakoti, o ir jie tik draugai, Reina šios temos neketino judinti. Be to, puikiai žinojo, kad šaltumas ir nesierzinimas gali Klaudijų tiesiog išvaryti iš proto, todėl ledo karalienės veide nekrustelėjo nei vienas raumenėlis, ji atrodė šalta ir rami.
 - Jei gerai pamenu, vakar sakei, kad elgčiausi draugiškai. Argi aš nesielgiau draugiškai? - kilstelėjo antakį, nežymiai pakreipdama galvą. - Be to, nežinau ką blogo padariau, pasiūlydama dieną praleisti kartu. Pamaniau, kad tai būtų gražus gestas, turint omenyje tai, kad aš su tavimi būnu kasdien, o jūs šitaip seniai nesimatėte. - kuo ramiausiai išdėstė, pabaigdama gerti vyną.
Back to top Go down
avatar
Guest
Guest

2016-12-07, 14:10

Claudius abejingai pažvelgė į merginą ir papurtė galvą. Dar nežinojo, kas čia vyksta, bet pasiryžo tuč tuojau viską išsiaiškinti. Reinos elgesys atrodė įtartinas, nors išoriškai ji išliko visiškai rami ir šalta. Vyras nė neketino taip lengvai to paleisti.
- Jeigu manai, kad mane apmulkinsi, tai labai klysti, - Claudius pasimuistė kėdėje ir apsižvalgė. Restorane buvo daug žmonių, todėl kelti sceną - ne vieta ir ne laikas. Panašu, kad ir taip turėjo problemų, todėl ant kulnų laipiojanti ir viską žinoti norinti žiniasklaida tikrai nebebuvo reikalinga. - Nedumk man akių ir sakyk, kas yra, - vyro balsas buvo griežtas ir tvirtas. Jis nepaliko jokios erdvės išsisukinėjimui. Šita tema turėjo būti išgvildenta ir Jaeger neketino leisti, kad būtų kitaip. - Jei tau nepatinka Klara, reikėjo sakyti taip iškart, - pridūrė ir nusuko žvilgsnį į šalį. Jautėsi kažkaip idiotiškai būdamas tokioje situacijoje.
Back to top Go down
avatar
Guest
Guest

2016-12-07, 14:15

Reina ramiausiai žiūrėjo į Klaudijų. Veidas buvo šaltas, jos žvilgsnis vėrė kiaurai. Nežymiai papurčiusi galvą, nebenorėdama toliau nutylėti ką galvoja, moteris galiausiai nusprendė pasakyti tiesą.
- Klaudijau, tai mažų mažiausiai nemandagu. Pasikviesti mane pietauti su sena drauge, kai daugiau nei valandą kalbi apie dalykus, kurie man nesuprantami, apie žmones, kurių aš nepažįstu? Kam tada man reikėjo čia eiti, jei daugiau nei valandą sėdėjau ir žiūrėjau kaip jūs juokiatės, liečiat vienas kitą, merkiat vienas kitam akį? Tavo flirtas su ja buvo akivaizdus, kaip ir jos su tavimi.
Galiausiai pabaigusi šį monologą, papurtė galvą ir nusibraukė plaukus nuo akių. Nežymiai papūtė lūpas, taip pabrėždama savo nepasitenkinimą.
Back to top Go down
avatar
Guest
Guest

2016-12-07, 15:05

Reinos atsakymas gerokai sunervino. Claudius atsisuko į ją, nuplikydamas svilinančiu žvilgsniu ir tvirtai suspaudė lūpas. Taip, galbūt jis pasielgė šiek tiek nemandagiai, nustumdamas tamsiaplaukę į šoną pokalbyje, bet flirtas? Su šituo lengvai sutikti vyras neketino.
- Nebūk paranojikė, - piktai iškošė ir papurtė galvą. - Ar ne aiškiai pasakiau, kad dabar mudu su Klara sieja tik draugiški santykiai ir niekas daugiau? - į tai, jog leptelėjo labai netinkamą žodį, sureagavo gerokai per vėlai. Suvokimas tarsi plaktuku smogė į galvą ir vyras mintyse nusikeikė. Net negalėjo įsivaizduoti, kokią košę dabar užvirė. Vis dėlto, turėjo bent trupiniuką vilties, jog Reina net nesureaguos ir praleis pro ausis.
Back to top Go down
avatar
Guest
Guest

2016-12-07, 15:09

Reina jau norėjo kažką sakyti, tačiau užfiksavo tą lemtingą Klaudijaus ištartą "dabar". Jis visą laiką aiškino, kad jie tik draugai iš universiteto, tačiau pasirodo, kad juos kažkas siejo praeityje? Ir jis nenorėjo to paminėti? Neketindama daugiau to klausyti, Reina papurtė galvą, tarsi negalėdama tuo patikėti.
 - Ir apie tai, kad jūs anksčiau buvote ne tik draugai, tu man užsimeni po to, kai pusę nakties, pirmosios mūsų nakties Berlyne, tu praleidi su kita moterimi? Na, dabar jau negali sakyti, kad tai buvo ne flirtas. - nusivaipė. - Net jei būčiau akla, galėčiau girdėti visus jos "Ak Klaudijau, tu toks šmaikštus" ir "Turbūt sportuoji, tu taip gerai atrodai". - pamėgdžiojo Klaros balsą ir pakilo nuo kėdės. Pasiėmusi savo kailinius, juos apsirengė ir ėmė sagstytis sagas.
Back to top Go down
avatar
Guest
Guest

2016-12-07, 15:17

Įsižeidęs vyras stryktelėjo nuo kėdės ir susiraukė. Pats irgi pasiimė savo paltą bei iš lėto užsiseginėjo sagas.
- Tai tu manim nepasitiki? - Claudius nepatenkintas papurtė galvą ir atsiduso. - Aš tau neprikaišioju tavo buvusių santykių, Reina. Be to, tai buvo seniai ir dabar visiškai neturi jokios reikšmės, - kiek įmanoma ramiau išdėstė, neleisdamas sau pratrūkti. Užsiviniojęs šaliką, Claudius mostelėjo padavėjui. Jam priėjus, vyras kortele atsiskaitė už pietus ir atsisveikino. Tuomet pažvelgė į Reiną ir kilstelėjo antakį. - Grįši kartu su manimi į viešbutį ar nori eiti kažkur kitur? - abejingai, tarsi jam būtų visai nesvarbu, paklausė. Nors stengėsi išlikti atšiaurus, tačiau sulig kiekviena akimirka šis fasadas nesustabdomai byrėjo.
Back to top Go down
avatar
Guest
Guest

2016-12-07, 15:23

Reina vyniojosi šaliką sau aplink kaklą, o tada apsitempė rankas pirštinėmis. Negalėdama patikėti, kad Klaudijus leido sau supykti situacijoje, kur pykti turėtų ji, Reina papurtė galvą ir tyliai iškošė, nenorėdama kelti scenos.
- Ar tu matai save iš šalies? Ar girdi ką tu kalbi? Tu leidi man suprasti, kad ji yra tik draugė, praleidi su ja pusę nakties, prieš mano akis jūs flirtuojat, o pyksti tu? Ką tu sau leidi?
Negalėdama daugiau čia būti, nes ėmė stigti oro, Reina linktelėjo, taip tarsi sakydama, kad eis kartu su Klaudijumi.
- Tavo principai juokingi. Kai sakau, kad jaučiuosi blogai, nes visiškai mane pastarą valandą ignoravai, tu piktiniesi, kad elgiausi ne taip, kaip tikėjaisi.
Back to top Go down
avatar
Guest
Guest

2016-12-07, 15:41

Palaukęs, kol Reina apsivilks, vyras iškart patraukė prie durų. Palaikė jas, pirmą eiti praleisdamas merginą, ir patraukė iš paskos.
- Niekas neflirtavo. Neįsivaizduok to, ko nėra, - po akimirką trukusios tylos pauzės tarstelėjo ir papurtė galvą. Į Reiną net nežvilgtelėjo, visą dėmesį buvo sukoncentravęs ties keliu. Tylėdamas žingsniavo šaligatviu, kol po gerų penkiolikos minučių pasiekė viešbutį. Plačiai besišypsodamas durininkas atidarė jiems duris ir maloniai pasisveikino. Pro darbuotoją Claudius praėjo tarsi pro sieną, nė nedirstelėjęs jo pusėn. Tuomet atsisuko į Reiną ir susiraukė. - Ar jau viską pasakei? - įžūliai paklausė bei iškvietė liftą.
Back to top Go down
Sponsored content


Back to top Go down
 
staliukai prie lango
View previous topic View next topic Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
 :: banners & archive :: 17/01/25 atnaujinimas-
Jump to: