Įjungti kitą veikėją
Vardas:
Slaptažodis:

Share | 
 

 krantas

View previous topic View next topic Go down 
AuthorMessage
avatar
The stories are real -the monsters are here
REPUTATIONS :
284

The stories are real -
the monsters are here

2016-08-22, 13:23

:099:
Back to top Go down
View user profile
The stories are real -the monsters are here
REPUTATIONS :
45

The stories are real -
the monsters are here

2016-11-13, 23:29

Prie kranto Arabella atkeliavo tik tam, kad pasimaitintų. Tolumoje jau buvo užmačiusi vieną moterį, kuri vaikštinėjo sau aplinkui, klausydamasi muzikos. Tyliai iš pasalų prisėlinusi, mergina nieko nelaukosi sučiupo merginą ir nusukusi sprandą, nieko nelaukdama įsmeigė savo iltis į merginos kaklą, taip čiulpdama kraują. Buvo net galima išgirsti malonių atodūsiu, kas kart, nuryjant kraują. Galiausiai išgėrusi tiek, kad akys vėl taptų nebe juodos, o normaliai raudonos, Ophelia numetė merginos lavoną ant žemės, o pati rankele nusivalė kraujo lašelius nuo savo veido. Pasitvarkiusi rūbus, Arabella mikliais judesiais paėmė merginos kūną ir numetė kažkur į upės dugną, net nesijaudindama, kad kažkas per labiausiai kreips dėmesio. Galiausiai susitvarkiusi savo plaukus, mergina dar pažvelgė į upės dugną ir tada išsitraukė telefoną, pasitikrindama naujas žinutes.
Back to top Go down
View user profile
avatar
Guest
Guest

2016-11-14, 18:50

Kaip ir kiekvieną pirmadienio vakarą Sebastianas bastėsi po visokias užslėptas, nežinomas vietas. Jei nebūtu medžiotojas, iš jo išeitų visai neblogas keliautojas. Ilgai netrukus jis pastebėjo merginą, kuri kiek įtartinai bastėsi netoli kranto. Laikydamasis saugaus atstumo vaikinas stebėjo visą situaciją, kaip ji pasimaitino mergina ir vėliau atsikratė kūno. Tvirtinimai jog kažkas ne to vyksta pasitvirtino, tačiau buvo kiek per vėlu išgelbėti nekaltą sielą. Išsitraukęs pistoletą su medinėm kulkom jis pradėjo žygioti į priekį stengdamasis vis pasislpėti už medžio kito. Stovėdamas visai netoliese vampyrės jis primerkė vieną akį ir nusitaikė į merginos nugarą, ieškodamas širdies. Žinojo, jog negali palikti jos gyvos, o žaidimams nebuvo nusiteikęs, tad greitas nušovimas neišsiduodant iš kur kylantis buvo puikus sprendimas. Nors save kažkiek griaužė , jog nesugebėjo atkeliauti čia ankščiau, būtu užteke atsirasti dešimčia minučių ankščiau ir ta moteris būtu likusi gyva. Bet negalėjo Sebastianas dabar pasiduoti griaužačiai ir sielvartui, turėjo dar neatlikto darbo.
Back to top Go down
The stories are real -the monsters are here
REPUTATIONS :
45

The stories are real -
the monsters are here

2016-11-15, 19:12

Staiga netoliese pajutusi žmogaus kvapą, Arabella nieko nelaukusi atsisuko vaikino link ir pastebėjo jį netoliese. Gerai įsižiūrėjusi, pamatė, jog laiko pistoletą rankose ir nedelsiant atsidūrė prie vyro, trenkdama ranka jam per riešą ir taip numesdama pistoletą ant žemės, kiek tolėliau.
- Vietoj tavęs aš elgčiausi protingiau.., - pasukusi šiek tiek galvą į šoną, šviesiaplaukė nužvelgė Sebastian veidą ir įsistebeilijo į jo akis, prisiartindama arčiau vaikino kūno, kad jam pajudėt iš šitos vietos būtų tikrai keblu, nes akimirksniu mergina galėtų ji pačiupti už rankos, atlapos ar dar kitos vietos. - Ko tau reikia? - nenuleisdama akių nuo vyro, kiek piktai ir garsiai paklausė ir pirštuku perbraukė per vyro skruostą, taip jį apžiūrėdama ir susimąstydama ar nebūtų visai palanku tokį tvirtą ir gražų vyrą paversti vampyrų. Tačiau šias mintis paskui pašalino iš galvos, norėdama sužinoti, kokiais tikslais atsibastė vargšas žmogelis čionais. - Klok viską, jei nori dar vaikščioti šia žemele, - padėjusi plaštaką ant vyro peties, taip prirėmė jį prie sienos, kad nepabėgtų ir įsmelgė savo tamsias akis į Sebastiano veidą, niekur nesitraukdama nė per centimetrą nuo jo.
Back to top Go down
View user profile
avatar
Guest
Guest

2017-01-23, 02:08

Buvo kaip ir įsitikinus, kad jie greitai nuo tų pilvotų policininkų atsiplėšė ir sulėtinus žingsnį, įėjo į mišką, kur pasukus keliais keliukais priėjo plačią upę. Po kelių minučių priėjus krantą sustojo, nejučia atvedė jį į jos vieną iš mėgstamų vietų. Sustojus maloniai ją pasitiko upelio ganėtinai garsus čiurlenimas, apsižvalgė, bet čia jie tik vieni du ir už nugaros tamsus miškas bei netoliese tiltas per upę. Pagaliau atsisukus į jį, pirma pažiūrėjo į jo veidą ir tada tik susivokė, kad vis dar laikė jo ranką.
- Na šičia jie tikrai mūsų nesugalvos ieškoti,- pasakė pavėluotai paleisdama pagaliau ranką ir patikrindama butelį ar jis per šį pabėgimą liko sveikas.
Back to top Go down
avatar
Guest
Guest

2017-01-23, 12:04

Visą laiką, Douglas sekė ją, nes buvo vedamas, jam nežinomais keliais. Tačiau kažkodėl pasitikėjo, kad nebus nieko blogo pačiam galiausiai. Tad dabar keliavo per tokius painius takus, kol galiausiai pasiekė šitą vietą. Truko kelias akimirkas, kad jis susigaudytu, kur yra. Vieta iš ties atrodė gražiai, ir atmosfera buvo rami.
Pajutęs, kad ji jo ranką paleido, truputi pažiūrėjo į tai ir tada šypteli,- Tiesa, tokios vietos pats net nežinojau, tad ir jie vis ieškos toje miesto aikštėje,-lėtai pasakė ir vos akimis permetė aplinką. Nejuto ir žmonių ar kitų būtybių aurų, tad vaikinas ramiau įkvėpė gryno oro,- Matau, tikrai gražias vietas pasirenki,-lėtai šypteli ir pažvelgė vėl į ją. Jusdamas tą tokį vėjeli kuris sklido nuo upės pusės, vaikinas vos pasitvarkė švarką, kuris per tokį beveik ir bėgimą per miškus, buvo susiglamžęs. O žinant, kad vaikinas mėgsta tvarką, tai jam nėra nieko blogiau.
- Galbūt vėliau čia reikės kokį laužą susikurti, jeigu labai vėsu pasidarys,-ramiai pasakė ir stovėjo ramiai. Nužvelgė kad ji tikrina savo laimėtą butelį, dėl kokių nelaimių,- Ir kaip tavo prizas laikosi? Išsilaikė tokią kelionę?-linksmiau paklausė, ir vos paėjo kelis žingsnius, kad galėtu pasiekti vandens ribą. Atsitūpė ir įmerkė ranką į vandenį. Buvo gana vėsus, tačiau ne toks šaltas, koks jis manė bus,- Gaila kad dabar nėra vasara, sugalvočiau pasiūlyti išsimaudyti,-nusijuokdamas pasakė.
Back to top Go down
avatar
Guest
Guest

2017-01-24, 00:51

Paėjus nuo jo priėjo seniai nuvirtusį seną medį, kuris dabar visiems atstojo kaip suoliuką, netoli jo buvo ratas apdėtas akmenis padarytas laužavietei, pats krantas vos už kelių metrų nuo viso to. - Man taip dažnai mėgstu leisti laiką gryname ore ir surasti kur gyvenu naujas ir įdomias vieteles,- prakalbo, jau ramiau jausdamasi ir vėl atsipalaiduodama, nors savotiškai kai patiko toks pabėgimas ir adrenalinas užplūdęs. Išėmus butelį ir maišelį kiek suspausdama įspaudė į to medžio drėvę.
- O degtukų turi?- kilstelėjo antakiuką kiek pasukdama galvą į jį ir žiūrėdama kaip jis tvarkosi, tikriausiai ir jai tą reikėjo padaryti, bet kiek plaukus susiglostyti, nes turbūt jos šiaušiana ir garbanos gavusios laisvę visaip krito ir buvo susipynusios. Nuėmus apsauginę etiketę, atsuko butelį ir kiek prikišus prie nosies pakišus pauostė, užuosdama viskio aromatą.
- Uoj kuo puikiausiai išsilaikė,- patikino ir gurkštelėjus kelis kelis gerus gurkšnius trumpam suraukė nosytė, pajautus kaip stiprus skystis keliauja jos gerkle ir sušildo visą kūną. Tada prisiartinus prie Douglo, nuleido butelį prie jo veido, duodama jam. Neturėjo jokių stiklinių tad teks tenkintis kaip senais gerais laikais ir gerti iš vieno butelio. - Man dabar užtektų dabar tave iš nugaros šiek šiek pastumti ir tu pradėtum visas maudynes ir net vasaros nereiktų laukti,- nusijuokė ir taip vėl velniškai pajuokaudama, negalėjo nepastebėti nuostabios progos.
Back to top Go down
avatar
Guest
Guest

2017-01-24, 01:09

Prieš tai, kai nuėjo link vandens, jis apžiūrėjo visą vietą, ir tiesiog palinksėjo galvą, į jos klausimą apie degtukus. Šitas vaikinas mėgsta kartais parūkyti, tad turi ugnies šaltinį. Bet tada pats nukeliavo link vandens ribos.
Pasuko galvą, link jos, kai išgirdo ją kalbant. Bet vėliau pasisuko link vandens ir žiūrėjo į upės vandenį ir kaip jis teka gana greitai. Vaikinas buvo vandens mylėtojas, turbūt dėl to, kad kadaise ir jūreivis pats buvo. Tačiau tai seniai ir sunku prisiminti, ar tokių laivų, kaip jis moka valdyti, dar yra šiame pasaulyje.
- Tad gal kartais netyčia ir susitiksim kur gamtos kampeliuose, kai abudu tyrinėsime. Nes pats savo laisvu laiku, nuo darbo ar sėdėjimo namie, būnu gamtoje. Pats labiausiai renkuosi miškus, nes daug laiko vaikystėje tenai praleisdavau. Gyvenau mažam kaimelyje, netoli didelio miško,-lėtai pasakė truputi apie save ir tada šypteli, nes atskriejo keli prisiminimai, kurie buvo jam vertingiausi iš tų dienų, kai buvo žmogus paprastas. Tačiau greit tai nuvijo, nesinori rodytis per daug paskendęs mintyse.
Dar žiūrėdamas į vandenį jis tyliai nusijuokė,- Matai, neketinu tokio prizo blogo dovanoti. Nes vėliau, gal ir nebenorėsi eiti į lažybas,-nusijuokia tyliai ir tada pamatė artėjanti jos šešėlį ir tą buteli prie savo veido. Taigi dėl to, pats atsistojo ir tuo pat metu, atsistojo. Lėtai pakėlė butelį prie lūpų ir išgėrė kelis gurkšnius gėrimo, kurio skonis buvo neblogas jam. Karštis perėjo gerkle ir taip maloniai sušildė viską iš vidaus,- Manau tuomet pati irgi kartu plaukiotum, tad nebandyk,-lėtai pasakė ir tada padavė jai buteli. Pats nužingsniavo prie laužavietės, kur matė kelias smulkias šakas ir kelias didesnes. Atsitūpė ten ir taip padirbėjo, kad laužas susikurtu. Pamažu sudėjo viską pradžiai, kad užsikurtu, bet su degtukais sunkoka, tad sumurmėjo tyliai ir nematant viena mažą burtą, kuris leido ugniai greičiau pagauti smulkias šakas ir jos ėmė degti. Tuomet sudėjo didesnes ir atsitraukė pats, nes karštis buvo nemenkas jau iš pradžių. Teko dar kelis kartus papūsti, kad ugnis galėtu greičiau apglėbti didelę šaką.
Laužui susikūrus, vaikinas pasisuko į merginą ir šypteli,- Trūksta manau zefyrų, ir būtu puiki iškyla prie laužo,-jis atsistojo ir tada šypteli. Truputi atsisagstė švarką, nes būnant prie laužo, jam buvo pasidarę gana šilta.
Back to top Go down
Sponsored content


Back to top Go down
 
krantas
View previous topic View next topic Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
 :: banners & archive :: 17/01/25 atnaujinimas-
Jump to: