Įjungti kitą veikėją
Vardas:
Slaptažodis:

Share | 
 

 Palata nr. 6

View previous topic View next topic Go down 
AuthorMessage
I swear I walk with God
but the Devil keeps following
avatar
I swear I walk with God but the Devil keeps following

2016-08-21, 19:36

:109:


PEOPLE THESE DAYS
HAVE DRUNK TOO MUCH FROM THE POOL OF SUPERFICIALITY, ✻ AND NOW THEY DISLIKE EVERYTHING THAT GOES AGAINST THEIR DELUSION.
Back to top Go down
View user profile
Guest
Guest
avatar

2017-09-30, 14:01

Jo gyvenimas jau kabėjo ant slenksčio krašto ir tetrūko vieno papildomo žingsnio, kad viskas visam laikui užsibaigtu. Amžinybė nebe atrodė tokia žavinga ir melodramiška kaip aprašyta geriausiuose bestseleriuose. Elliot egzistavimas, tuo metu atrodė nereikšmingas; visą gyvenimą jautėsi vienišas, artimai niekam nereikalingas.. Visi šeimos nariai išmirę, o pamilti žmonės - taip pat jau nebe kvėpavo. Jis negalėjo sau leisti per ilgai užsibūti jų gyvenime. Tačiau, netikėtai vampyro akiratyje pasirodė jis; maištingos išvaizdos, tačiau tyros sielos jaunuolis. Ir Hewitt visiškai pasimetė, nebegalėjo įsivaizduoti gyvenimo be jo.
<...>
Jis bėgo taip greitai, taip, kaip dar niekad nebėgo. Vaikinui buvo visiškai nusispjaut, jeigu žmonės pamatys kažką neįprasto, jei supras, kad jis ne toks kaip dauguma. Šią akimirką jam terūpėjo tik vienas žmogus ir tai buvo tik Kleos. Sulaukęs skambučio iš ligoninės, akimirką apmirė, užstrigdamas transo būsenoje. Jam tiesiog protu buvo nesuvokiama, kaip jo gyvenimo meilė galėjo merdėti nuo Sietle užvitusio gripo..
Stovėdamas prie registratūros, tamsiaplaukis kone rėkė ant darbuotojų, kad šie pasakytu kurioje palatoje guli Isaac, tačiau viską ką tegirdėjo, tebuvo vienas ir tas pats sakinys 'atsiprašome, tačiau gripo atveju, nieko apart daktarų neįleidžiame pas pacientus'.
Back to top Go down
Guest
Guest
avatar

2017-09-30, 14:45

Dienos kaip ši patyrusiems daktarams kurie it bitutės zyzė aplinkui, buvo yprastos. Dar vienas žmogus su gripo komplikacijomis - plaučių uždegimu kuris negydomas galėjo išplisti į mirtiną ligą, nebuvo nieko keista todėl netrukus iš reanimacijos, kurioje Isaacas praleido pakankmai trupą laiką, vaikino lova kartu su vos gebančiu pajudėti kūnu, buvo vežama koridoriais palatos link. Nusilpęs vaikinas sunkiai gebėjo atmerkti akis tačiau to užteko jog pravažiuodamas pastebėtų besikarščiuojantį Elliotą kuris netrukus dingo už kruopščiai užvertų palatos durų. Giliai įkvėpęs per visą juntamą skausmą vaikinas vis dėlto sugeba pakelti galvą jog sutiktų seselės gailestingą žvilgsnį; nedaug truko kol Isaacas suprastų jog su šia sesele pavyks visai draugiškai sutarti, tol kol ji bus pakankamai geranoriška kad įleistu vaikino mylimąjį į palatą. Pradėjus pokalbį įprastomis temomis apie vaistus bei jo laukiantį gydymą bei tikėtiną savijautą, Isaacas atsargiai paklausia ar gali už durų šurmulį keliantis Elliot užeiti. Sulaukęs į pažadą panašaus atsakymo tamsiaplaukis giliau atsikvėpia bei vėl panardina galvą stebėtinai minkštoje ligoninės pagalvėje kol seselė jam leidžia vaistus bei neturkus palieka jį vieną palatoje.
Back to top Go down
Guest
Guest
avatar

2017-09-30, 15:34

Elliot taip norėjo jiems išrėkti, kad esąs vampyras ir joks gripas jam nekelia grėsmės. Tačiau buvo priverstas tylėti, nes liktu išjuoktas arba gautu tiesiai kulką į galvą. Dar šiek tiek pasikarščiavus, vampyrui buvo pagrasinta, jog jeigu neapsiramins - bus išvestas lauk apsauginių dėka. Tvirtai sugniaužęs kumščius, Hewitt patraukė link koridoriaus ir susmigo ant ten buvusios kėdės. Žinoma, jis galėjo pasinaudoti savo atgamtiškomis galiomis ir paveikti jų mintis, tačiau daktarų čia buvo per daug - vienaip ar kitaip kažkas jam būtu sutrukdę patekti pas Isaac į palatą.
Taip dar prasėdėjęs mažiausiai dešimt minučių ir sukdamas galvą, kaip nepastebėtam ten įsmukti, netikėtai priešais jį atsistojo seselė, kuri tarsi besibaimindama apsidairė, o tuomet sučiupusi pastarojo ranką įsitempė į palatą. Į tą, kurioje gulėjo Kleos..
- Turi gal dvidešimt minučių iki kol daktarai ateis apžiūrėti Isaac,- maloniai šyptelėjusi, dar gailiai pažvelgė į jį, priliesdama vampyro petį, o tuomet apsisukusi tiesiog išėjo palikdama jaunuolius vienus. Hewitt nieko nelaukęs pripuolė prie vaikino lovos, atsargiai suimdamas jo ranką. Nors paprastai iškalbos jam netrūko, šiuo metu sunkiai gaudė žodžius.
- Eii.. Aš čia..,-tyliai sumurmėjęs, tvirtai suspaudė lūpas į vieną lygią liniją, nė nebežinodamas ką galvoti.. Kleos atrodė klaikiai; išvargęs veidas nebe spinduliavo taip, kaip anksčiau, lūpos nežymiai suskeldėjusios ir įgavusios balšvą atspalvį.. Atrodė taip, tarsi skaičiuotu paskutines savo minutes šioje žemėje..
Back to top Go down
Guest
Guest
avatar

2017-10-01, 00:49

Ant šlykščiai baltais dažais padengtos sienos kabėjęs pigus laikrodis tyloje išsiskyrė savo palyginti garsiu tiksėjimu; skaičiuodamas akimirkas kurias Isaac praleidžia laukime, kuris regis prasitęsė iki amžinybės. Vaikinas galėjo prisiekti jog seselė paliko jo palatą prieš tūkstančius metų ir tik šurmulys už vos pravertų durų bei pro jas pasirodžiuso vaikino veidas privertė Isaacą giliau įkvepti oro bei užmiršti taip įkyriai tiksntį laikrodį. Pajutęs vėsius vampyro pirštus taip tiksliai tinkančius į jo atpalaiduotą delną Isaacas dar kartą tampa priverstas įkvėpti didelį grušknį oro, kuris netrukus ištrūksta atodūsio pavidalu.
- tai ji sugebėjo tave įleisti... - tylus, vos girdimi žodžiai it slpata ištipena iš vaikino lūpų pakeliui papuošdami jas menka vos įregima šyspena, tačiau tai ir buvo vienas geriausiu dalykų susitikinėjant su vampyru - ypatingas pastabumas, nepriekaištinga klausa nereikalavo nei garsių žodžiu nei aiškių emocijų; viskas budavo perskaitoma ir suprantama. - man jau geriau, manau rytoj galėsiu važiuoti namo. - dar vienas tylus, užkimusio balso sakinys palieka lūpas nudažydamas veidą šiek tiek platesne šypsena, nes vaikinas puikiai suprato, jog nei rytoj nei poryt niekas jo neišleis iš ligoninės, dievaži, jis nė valgyti nesugeba, ką jau kalbėti apie gyvenimą namuose. Tvirčiau suspaudęs Elliot ranką suneria judviejų pirštus i silpną kamuolėlį bei žvilgsniu susiranda mylimojo akys kuriose matėsi kur kas daugiau išgąsčio nei jis tikėjosi.
Back to top Go down
Guest
Guest
avatar

2017-10-04, 00:45

- Taip, tačiau laiko davė nedaug..,- negarsūs žodžiai perskrodė tyloje paskendusią patalpą, tarsi įžiebdami naujų spalvų baltose sienose; kita vertus, viskas atrodė dar taip pat pilką, kaip ir prieš tai. Tikriausiai dėl to, jog džiaugsmui nebuvo galimybės pasireikšti. Viską apgobė nerimas ir baimė. Baimė - jog Isaack taip ir neišeis iš šios palatos savo kojomis. Net jei ir pyko ant savęs, už tokias mintis, tačiau gripas buvo kur kas suktesnis, nei galėjo pasirodyti. Kleos vos galėjo išlementi žodžius, ne daug trūksta, kad ir to paties padaryti nebesugebės.
- Ar Tu tikrai ką tik man pamelavai, jog galėčiau jaustis geriau?,- net deramai neleidęs pabaigti vaikinui sakinio, Elliot kaip mat, kiek pikčiau ėmė burbėti. Nekentė melo, jam nereikėjo saldžių žodžių, kad jaustųsi geriau. Hewitt reikėjo veiksmų, faktų.. Bet tik ne melo. Judviejų santykiai pastaruoju metu ir taip pašlijo, kuomet vampyras eilinį sykį suvokė realybe; judviejų meilė sudegs, vos laikas juos prisivys. O jis tiksėjo taip greitai, jog vaikinas nespėjo gaudyti kiekvieno iškritusio grūdelio, beviltiškai juos mėgindamas susemti ir įmesti juos ten, iš kur ir iškrito.
Isaac pamėginus tvirčiau sunerti judviejų rankas, Hewitt nė pats nepastebėjo kaip akys vos matomai sudrėko. Prispaudęs savo galvą prie judviejų rankų, porą akimirkų tiesiog tylėjo nieko nesakydamas ir giliai kvėpavo; Elliot bandė nusiraminti, suimti save į rankas ir mėginti atrasti tinkamus sprendimus. Tačiau viskas apie ką pavyko galvoti - pasmerkti mylimąjį amžinam gyvenimui.
Back to top Go down
Guest
Guest
avatar

2017-10-06, 00:17

Vos patalpą užpildė priekaištingas, veik reiklus bei pasipiktinimo kupinas klausimas Isaac suprato, jog galbūt ir gali save apgaudinėti, tačiau šalia sėdinčio vaikino apgauti nepavyks. Buvo be proto sunku stebėti mylimąjį, taip nekailestingai kamuojamą baimės tarsi ši naktis būtų paskutinė, tarsi jie nebeturėtų laiko; viskas skendėjo blausioje nežinomybėje - kas bus toliau. - aš nemeluoju tau, jog geriau jaustumeisi, aš tiesiog sakau kaip man atrodo. - šiek tiek griežtoki nei tikėtasi žodžiais palieka nukandžiotas, mažais šašeliais pasidengusias lūpas, kai netrukus visą patalpą užlieja tylą. Isaac leido tai tylai skverbtis į kaulus, plūsti venomis, skęsti širdies dūžiuose, kol vaikinas nepastebėjo Elliot sudrėkusių akių - tai tarsi buvo paskutinis lašas, jam buvo per daug skaudu stebėti mylimąjį taip kenčiant, tarsi ta kančia buvo sunkesnė už pačią ligą. - Apie ką galvoji? - tylus klausimas švelniai apraisgytas prikimusio balso tonais pasklinda ore kol Isaacas nė akimirkai neatitraukia akių nuo Ellioto sulueto; akių, lūpų, aštrių it peilo ašmenys veido bruožų.
Back to top Go down
Guest
Guest
avatar

2017-10-08, 04:27

Minutės tiesiog tirpo ore; duotos dvidešimt minučių ėjo į pabaigą ir teliko tik skaičiuotu sekundes, iki kol Elliot bus mandagiai, o galbūt grasinančiai išprašytas iš palatos. Tačiau tai jam visiškai nerūpėjo, vampyras turėjo visą pasaulio laiką - amžinybę. Buvo pasiruošęs apžavėti visus daktarus, seseles ar kitus ligoninės personalo darbuotojus, jog gautu kiek įmanydamas daugiau laiko,- Tuomet Tu siaubingas humoristas,- leptelėjo, tarsi įžiebdamas blausią šviesą pozityvumo, kurio šiuo metu taip trūko. Bet buvo sunku įžvelgti kažką gero ir šviesaus, kuomet viską buvo užtempdę juodi debesys. Tikriausiai Elliot buvo siaubingas vaikinas, jeigu net nesugebėjo Isaac įpūsti trūkstamos vilties; galbūt Hewitt buvo sunku įžvelgti teigiamus dalykus, kuomet žemėję pragyvenęs jau du šimtus metų - matė tik mirtį ir siaubą. Tamsius ir niūrius laikus. Kraują ir lavonus. Tad kuomet pagaliau į vampyro gyvenimą įžengė kažkas šilto ir gero, rudaplaukis niekaip negalėjo susitaikyti su ta mintimi, jog tai laikina.
Išgirdęs klausimą, Elliot nenoriai pakėlė akis į Kleos ir nuryjąs susikaupusias seilęs, prabilo:
- Aš..,- sumikčioja,- Noriu, jog taptum.. tokiu kaip aš,- nedrąsiai ištaria, šiek tiek bijodamas, kad toks savanaudiškas noras pasmerkti amžinybei - jį išgąsdins.
Back to top Go down
Sponsored content


Back to top Go down
 
Palata nr. 6
View previous topic View next topic Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
 :: Ligoninė-
Jump to: